Věčná památka osvoboditelům Evropy od fašismu

Kozáci Všekozáckého Svazu se 9. května zúčastnili kladení věnců a květin u památníku osvoboditelů Evropy od fašismu.

Podle plánu provedení akcí na rok 2012, byly určeny tři skupiny, které 9. května kladly věnce a květiny – na severu ČR ve městech Ústí nad Labem a Teplice, na západě ČR ve městě Plzeň a u centrálního památníku v Praze na Olšanských hřbitovech.

Olšanské hřbitovy je největší hřbitov v Praze s rozlohou více než 50ha, kde se nachází mohyly zhruba 2miliónu lidí. Zde spočívají ostatky úspěšných osobností české historie, vojáků, padlých v bitvě pod Lipskem 1813 i v průběhu I. a II. světové války.

Tento den byl zvlášť významný pro kozáky Svazu, jelikož měli možnost pokládat květiny u památníku padlých hrdinů, pod svojí osvěcenou vlajkou a standartou, v přítomnosti živých účastníků a veteránů „Veliké vlastenecké války“ – II.světové války.

(Podívejte se na 24minutu reportáže České televize – ČT24. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/175563-padlym-sovetum-se-klanely-stovky-lidi/)

Po skončení akce položení věnců, skupina kozáků Všekozáckého Svazu byla pozvána na oslavu Dne vítězství, která se konala na Velvyslanectví Ruské Federace.

Nízký poklon těm, kteří bojovali! A věčná památka padlým!

СОЛДАТУ ПОБЕДЫ
(Михаил Забайкальский)

Тот бой был беспощадный, долгий, страшный,
что даже пули налетали друг на друга.
С врагом зло трижды бились в схватке рукопашной,
но не стихала трасс свинцовых вьюга.
И падали на землю, как колосья,
тела людские, скошенные смертью,
и не стихало взрывов отголосье,
помноженное адской круговертью.
А где-то там: за боем, лесом, полем,
весна созрела, чувствовали люди.
Им жить хотелось, не общаясь с горем,
любить до слез, а дальше будь что будет.
Да только всё ж война, смердит войною,
и бой тот был почти в конце всего:
Легко вначале умирать героем,
в конце войны безмерно тяжело.
Солдат вдохнул в последний раз полнеба
и улыбнулся дикой боли вопреки.
‘Я умираю:!? Мама:, мамочка! Победа:!’
шептали губы, застывая в твердь доски.
Она склонилось над лицом его застывшим,
погладив нежно ветерком по волосам.
Он шёл четыре года к ней, врагов крушившим.
Почти дошел. И понял это сам.
А через месяц поплывет над миром,
ЕЁ святое имя под салют:
Совсем не маршалы – ОН стал навек кумиром.
Победы честь Солдату отдают!

 
Autor:
Ataman Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Esaul
Mikhail A. Dzyuba, 10.5.2012

Překlad:
Tajemnice Atamana pro komunikaci se státní správou, veřejností
a sdělovacími prostředky
Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska
Irena V. Dzjubová