Pravoslaví ve světě i u nás

PRAVOSLAVÍ VE SVĚTĚ

V současnosti existuje 14 všeobecně uznaných nebo 15, které nepřijímají všichni,  autokefálních církví, které podle diptychu přijatém v ruské církvi, nachází v této hierarchii.

1. Konstantinopolský ekumenický patriarchát (více než 2 mil. věřících)
http://www.patriarchate.org/

2. Alexandrijská pravoslavná církev (více než 6,5 mil. věřících)
– www.patriarchateofalexandria.com

3. Antiochijská pravoslavná církev (1.370 tis. věřících)
http://issuu.com/
http://antiochpatriarchate.org/

4. Jeruzalémská pravoslavná církev (130 tis. věřících)
http://www.jerusalem-patriarchate.info/

5. Ruská pravoslavná církev (50—100 mil. věřících)
http://www.patriarchia.ru/

6. Gruzínská pravoslavná církev (4 mil. věřících)
http://patriarchate.ge/

7. Srbská pravoslavná církev (10 mil. věřících)
http://www.spc.rs/

8. Rumunská pravoslavná církev (16 mil. věřících)
http://patriarhia.ro/

9. Bulharská pravoslavná církev (okolo 8 mil. věřících)
http://www.bg-patriarshia.bg/

10. Kyperská pravoslavná církev (420 tis. věřících)
http://www.churchofcyprus.org.cy/

11. Řecká pravoslavná církev  (okolo 8 mil. věřících)
www.ecclesia.gr

12. Polská pravoslavná církev (500 tis. věřících)
http://www.orthodox.pl/

13. Albánská pravoslavná církev (okolo 700 tis. věřících)
www.ortodoxalbania.org

14. Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku (více než 150 tis.věřících)
www.pravoslavnacirkev.info, www.pravoslavnacirkev.czwww.orthodox.sk

15. Pravoslavná církev v Americe  (okolo 1 mil. věřících)
– její status je přiznán ne všemi pravoslavnými církvemi;
http://oca.org

Jsou tu také ty autonomní církve, které se nachází v područí nějaké autokefální církve (např. Církev Sinajská v Jeruzalémské. Veškeré světové pravoslaví je zorganizováno v těchto 15 autokefálních i 6 autonomních církví, které se týkají hlavně pravoslaví.

Autonomita se liší od autokefality tím, že představený autonomní církve musí být po zvolení uznán patriarchou jedné z autokefálních církví. 

PRAVOSLAVÍ U NÁS

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku
(slovensky: Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku)

Místní pravoslavnou církev v České republice a Slovenské republice tvoří autokefální (samostatnou a nezávislou) jednotku složenou z pravoslavné církve v Českých zemích (podle sčítání lidu 2011 – 20 533 věřících) a pravoslavné církve na Slovensku(podle sčítání lidu 2011– 49 133 věřících).

Zájem o pravoslavné bohoslužby je ovšem v obou zemích vyšší, neboť se v nich mimo stálých návštěvníků vyskytuje velký počet věřících z řad turistů, dočasně pobývajících cizinců a dělníků z východní Evropy. V ČR se jejich počet odhaduje na sto tisíc.

V Česku se pravoslavná církev dělí na dvě eparchie (biskupství) – pražskou a olomouckobrněnskou; v Praze sídlí arcibiskup.

Na Slovensku se církev dělí taktéž na dvě eparchie – prešovskou a michalovskou, arcibiskup sídlí v Prešově.

Vrcholným představitelem celé místní církve je metropolita, kterým je zde tradičně volen jeden z arcibiskupů (v současnosti je podle místní církevní ústavy metropolitou buď arcibiskup pražský nebo prešovský; metropolitu volí nejvyšší správní orgán místní církve, jímž je sněm skládající se ze zvolených duchovních i laiků).

Stručná historie:
Byla založena na území Velkomoravského knížectví v roce 863 dílem svatých Cyrilem a Metodějem. Nicméně po smrti soluňských bratří iniciativa přešla na zastánce latinského ritu.

Dnešní název má církev na základě sněmovního usnesení z prosince roku 1992 o změně názvu. Do té doby nesla názevPravoslavná církev v Československu, pod nímž byla od roku 1946 autonomním exarchátem Ruské pravoslavné církve, od roku 1951 pak získala od Ruské pravoslavné církve autokefalitu. V letech 1950–1968 pod ni byli začleněni i slovenští řeckokatolíci, protože řeckokatolická církev byla státem zakázána.

Dne 27. srpna 1998 byla autokefalita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku potvrzena církví konstantinopolskou (cařihradským patriarchátem). Církev má dvě metropolitní rady, ale pouze jednoho metropolitu, jednotný Posvátný synod biskupů a jednotný místní sněm.

Zdroj: cs.wikipedia.org