Regálie a vyznamenání

Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska

Vlajka VSČzS

STRANA-A

STRANA-B

Prapor (vlajka) – symbol vojskového a vojenského uskupení. Svátost, za kterou je kozák povinen se bít, bez ohledu na svůj život, a nedopustit jeho zhanobení nebo poskvrnění. V případě, kdy se prapor útvaru dostal do rukou nepřítele, takový útvar byl rozpuštěn. Zpravidla se prapor uchovával ve vojskovém chrámu a vynášel se odtud výlučně při slavnostních příležitostech. Často sloužil jako kolektivní vyznamenání.

Prapor Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska (dále jen „prapor“) tvoří dvouvrstvé plátno, ratiště (žerď), ozdobný hrot, pamětní kování, patka a praporní hřeby. Do soupravy praporu mohout také patřit praporní stuhy, bandalír a obal na prapor.

Plátno praporu je obdélníkové, rudé barvy, s tříbarevnou (bílo-modro-červenou) lemovkou, olemováním, ozdobami a písmeny černožluté barvy, s rozměry 120 cm na délku a 90 cm na výšku, s rezervou tkaniny pro upevnění na žerď.

Na lícní straně plátna se ve středu praporu nachází vyobrazení Sv. Archanděla Michaila, nebeského patrona Svazu, zasouvajícího svůj meč do pochvy. Nad a pod vyobrazením je v azbuce nadpis „Svatý Archanděli Michaile modli se u Boha za nás“. Po stranách vyobrazení je zleva a zprava zlatá lipová ratolest – symbol slovanských národů a českého národního stromu.

Na rubové straně plátna je v rudém poli zobrazení černého dvouhlavého orla, jenž symbolizuje nerozlučné spojení Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska s Ruským kozáctvem. Orel je korunován dvěma korunami, nad nimiž se nachází třetí, větší koruna. Mezi všemi třemi korunami je rozvinutá Svatojiřská stuha. Na hrudi orla je štít s erbem Československé republiky, obsahujícím znaky zemí v den jejího vzniku – v prvním poli Slovensko, ve druhém Podkarpatská Rus, ve třetím Morava, ve čtvrtém Slezsko a v tzv. srdečním štítku Čechy. V levém spáru drží orel palcát – symbol moci atamana. V pravém spáru orla je tradiční říšské jablko. Vše společně symbolizuje připravenost kozáků bránit svou Vlast a její zřízení. Mezi spáry orla je modrá stuha s datem „1921“ na památku kozácké emigrace a registraci prvních kozáckých organizací v ČSR. V horní části praporu je nápis v ruštině « ВЕРА ЧЕСТЬ ВОЛЯ», v dolní části stejné heslo v českém jazyce «VÍRA ČEST VŮLE». Kolem orla je plný název kozácké organizace v ruském i českém jazyce „Всеказачий Союз Чешских земель и Словакии“ a „Všekozácký Svaz Českých zemí a Slovenska“. Na levé straně plátna shora dolů je datum „1921“, vpravo shora dolů datum „2011“ – rok prvních registrací kozáckých organizací v ČSR a rok znovuzrození a registrace v současné České republice. V rozích plochy jsou zlaté lipové větvičky.

Žerď praporu je dřevěná, kruhového průměru, natřená hnědou barvou. Průměr žerdi je 4 cm, délka 250 cm.

Pamětní kování je v podobě obdélníkové bronzové destičky, na které jsou vyryty nápisy, připomínající významné etapy historie VSČzS (udělení ocenění).

Ozdobný hrot praporu je kovový, zlatavé barvy, ve tvaru hrotu kopí s reliéfním prořezem zobrazujícím historického ruského imperátorského dvouhlavého orla.

Patka praporu je kovová, zlatavé barvy, ve tvaru komolého kužele o délce 9 cm.

Hlavičky praporních hřebů jsou zlatavé barvy.

Prapor VSČzS byl zpracován Vexilologickou a heraldickou kanceláří, členem České genealogické a heraldické společnosti a potvrzen na Kruhu VSČzS dne 13. února 2012.

přeložil: Sotnik VSČzS, Korner S.S.

Standarta VSČzS

STRANA-A

STRANA-B

Standarta kozáckých formací Ruska představovala symbol bojové síly, vítězství, statečnosti a cti projevených příslušníky kozáckého společenství. První standarty byly uděleny kyrysnickým útvarům v roce 1731.

Standarta VSČzS je čtvercové plátno rudé barvy o rozměrech 90 cm x 90 cm.

Na lícní straně plátna se ve středu standarty nachází vyobrazení Sv. Archanděla Michaila, nebeského patrona Svazu, zasouvajícího svůj meč do pochvy. Nad a pod vyobrazením je v azbuce nadpis „Svatý Archanděli Michaile modli se u Boha za nás“. Po stranách vyobrazení je zleva a zprava zlatá lipová ratolest – symbol slovanských národů a českého národního stromu.

Na rubové straně plátna je v rudém poli zobrazení černého dvouhlavého orla, jenž symbolizuje nerozlučné spojení Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska s Ruským kozáctvem. Orel je korunován dvěma korunami, nad nimiž se nachází třetí, stejná, ale větší koruna. Mezi všemi třemi korunami je rozvinutá Svatojiřská stuha. Na hrudi orla je štít s erbem Československé republiky, obsahujícím znaky zemí v den jejího vzniku – v prvním poli Slovensko, ve druhém Podkarpatská Rus, ve třetím Morava, ve čtvrtém Slezsko a v tzv. srdečním štítku Čechy. V levém spáru drží orel palcát – symbol moci atamana. V pravém spáru orla je tradiční říšské jablko. Vše společně symbolizuje připravenost kozáků bránit svou Vlast a její zřízení. Mezi spáry orla je modrá stuha s datem „1921“ na památku kozácké emigrace a registraci prvních kozáckých organizací v ČSR. V horní části praporu je nápis v ruštině „Věra Česť Volja“, v dolní části stejné heslo v českém jazyce „Víra Čest Vůle“. Kolem orla je plný název kozácké organizace v ruském i českém jazyce „Всеказачий Союз Чешских земель и Словакии“ a „Všekozácký Svaz Českých zemí a Slovenska“. Na levé straně plátna shora dolů je datum „1921“, vpravo shora dolů datum „2011“ – rok prvních registrací kozáckých organizací v ČSR a rok znovuzrození (obrození) a registrace v současné České republice. V rozích plochy jsou zlaté lipové větvičky.

Žerď standarty je dřevěná, kruhového průměru, natřená hnědou barvou. Průměr žerdi je 4 cm, délka 250 cm.

Ozdobný hrot standarty je kovový, zlatavé barvy, ve tvaru hrotu kopí s reliéfním prořezem zobrazujícím historického ruského imperátorského dvouhlavého orla.

Patka standarty je kovová, zlatavé barvy, ve tvaru komolého kužele o délce 9 cm.

Hlavičky praporních hřebů jsou zlatavé barvy.

Prapor VSČzS byl zpracován Vexilologickou a heraldickou kanceláří, členem České genealogické a heraldické společnosti a potvrzen na Kruhu VSČzS dne 13. února 2012.

přeložil: Sotnik VSČzS, Korner S.S.

Ševron

Nášivka (ševron) – rukávový znak používaný jako rozlišovací a identifikační znak.

Rukávový znak je rozlišovací znak a je součástí uniformy kozáků Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska. V rámci VSČzS rukávový znak dostávají a nosí pouze členové organizace, kteří složili kozáckou přísahu. Ševron VSČzS je jednotný pro všechny kozáky Svazu bez rozdílu v hodnostech či funkcích.

Rukávový znak VSČzS se skládá ze dvou částí – dolní a horní nášivku.

Dolní nášivka se umísťuje na vnější stranu pravého rukávu bekeši, gimnasťorky (bešmetu), čerkesky nebo kabátce (kitělu) ve vzdálenosti 12 cm od vrchního konce rukávu. Tvarově se jedná o podélně protažený trojúhelníkový štít s dovnitř zaoblenými horními úhly s rudo-černým pozadím a nápisy zlatými písmeny. Štít je lemovaný zlatou šňůrou a na kraji má lemovku. Ve středu štítu je znak VSČzS. V dolní části štítu je v jeho lemovací pásce nápis s plným názvem kozácké organizace v českém jazyce „Všekozácký Svaz Českých zemí a Slovenska“. Pole štítu rudé barvy je zdobeno lipovými ratolestmi – symboly slovanských národů a českého národního stromu. Rozměry ševronu: šířka 85 mm, výška 100 mm.

Horní nášivka představuje rudou, zlatou šňůrou lemovanou stuhu s nápisem s plným názvem kozácké organizace v českém jazyce „Všekozácký Svaz Českých zemí a Slovenska“ a roky „1921“ a „2011“ – rok prvních registrací kozáckých organizací v ČSR a rok znovuzrození (obrození) a registrace v současné České republice. Horná nášivka se umísťuje 20 mm nad dolní ševron.

Rukávový znak (ševron) VSČzS byl zpracován Vexilologickou a heraldickou kanceláří, členem České genealogické a heraldické společnosti a potvrzen na Kruhu VSČzS dne 13. února 2012.

přeložil: Sotnik VSČzS, Korner S.S.

Náhrudní znak

Náhrudní odznak je znakem příslušnosti a je součástí uniformy kozáků Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska. V rámci VSČzS náhrudní znak dostávají a nosí všichni členové organizace, včetně kozáků, kteří složili kozáckou přísahu. Náhrudní znak VSČzS je jednotný pro všechny kozáky Svazu bez rozdílu v hodnostech či funkcích.

Náhrudní odznak o rozměrech 60 mm x 55 mm v trojrozměrném provedení, je zpracován ve tvaru černého dvouhlavého orla, jenž symbolizuje nerozlučné spojení Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska s Ruským kozáctvem. Orel je korunován dvěma korunami, nad nimiž se nachází třetí, stejná, ale větší koruna ozdobená originálním českým granátem. Mezi korunami je rozvinutá Svatojiřská stuha. V horní části odznaku se nacházejí prapory s vyobrazením znaků zemí Československé republiky v den jejího vzniku, heraldicky zprava doleva Morava, Slovensko, Čechy (2x), Podkarpatská Rus a Slezsko. Ve střední části odznaku, na hrudi orla je umístěný štít s vyobrazením Sv. Archanděla Michaila, nebeského patrona Svazu, ukládajícího svůj meč do pochvy. V dolní části odznaku drží orel v levém spáru palcát – symbol moci atamana. V pravém spáru orla je tradiční říšské jablko. Vše společně symbolizuje připravenost kozáků bránit svou Vlast a její zřízení. Mezi spáry orla je modrá stuha s datem „1921“ na památku kozácké emigrace a registraci prvních kozáckých organizací v ČSR. Pod odznakem je modrá půlkruhová páska s nápisem v českém jazyce Všekozácký Svaz Českých zemí a Slovenska. Na zadní straně náhrudního odznaku je vyraženo pořadové číslo. Znak se na oděv upevňuje buď šroubem s matičkou nebo spínací jehlou.

Náhrudní odznak VSČzS byl zpracován Vexilologickou a heraldickou kanceláří, členem České genealogické a heraldické společnosti a potvrzen na Kruhu VSČzS dne 13. února 2012.

přeložil: Sotnik VSČzS, Korner S.S.

Řád VSČzS

 Řád sv. Archanděla Michaela

Řád sv. Archanděla Michaela 1. stupně

Řád sv. Archanděla Michaela 2. stupně

Řád sv. Archanděla Michaela 3. stupně

Řád sv. Archanděla Michaela 4. stupně

VYZNAMENÁNÍ VSČzS

Statut Řádu sv. archanděla Michaila VSČzS

KAVALÍŘI ŘÁDU

Список выданных орденов Св.Архангела Михаила ВСЧзС 1 степени

(Звезда)

 

Номер Имя и фамилия Организация Дата  выдачи
1
2
3
4
5

Список выданных орденов Св.Архангела Михаила ВСЧзС 2 степени

(Крест)

 

Номер Имя и фамилия Организация Дата  выдачи
1  001  Владыка Кирилл  Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством РПЦ, Митрополит Невинномысский и Ставропольский  28.05.2016
2
3
4
5

Список выданных орденов Св.Архангела Михаила ВСЧзС 3 степени

(Золотая медаль)

 

Номер Имя и фамилия Организация Дата  выдачи
1 004 В.Анненко Уполномоченный РВИО по делам казачества в США 14.10.2015
2 005 В.Исаев Директор фирмы, спонсор 14.10.2015
3 009 А.Певнев Атаман ККВ за рубежом (США) 14.10.2015
4  006  Л. Гамза директор Российского центра науки и культуры в Праге 24.04.2016
5
6
7
8
9
10

Список выданных орденов Св.Архангела Михаила ВСЧзС 4 степени

(Серебряная медаль)

 

Номер Имя и фамилия Организация Дата  выдачи
1 001 М. Дзюба Атаман ВСЧзС 21.11.2014
2 003 А. Григорьев Зам.Атамана ВСЧзС 21.11.2014
3 004 В. Мачулин Нач.отдела ВСЧзС 21.11.2014
4 005 И. Дзюбова Нач.отдела ВСЧзС 21.11.2014
5 008 Н. Манжула Казачка ВСЧзС 21.11.2014
6 009 А. Томников 1 секретарь посольства РФ 21.11.2014
7 010 В. Гавринев Ветеран ВСЧзС 21.11.2014
8 011 А. Кокунько Ветеран ВСЧзС 21.11.2014
9 012 З. Велебный Директор фирмы, спонсор 21.11.2014
10 013 Н. Кандаурова Вдова Атамана Кандаурова 21.11.2014
11 014 Э. Костиков Нач.отдела ВСЧзС 19.01.2015
12 016 О. Цуканов Нач.отдела ВСЧзС 19.01.2015
13 002 А. Манжула Зам.Атамана ВСЧзС 13.02.2015
14 017 М. Вахата Священник, Член ВСЧзС 13.02.2015
15 018 А. Дзюба Казак ВСЧзС 13.02.2015
16 020 В. Купрейчик Зам.нач.отдела ВСЧзС 13.02.2015
17 021 Д. Лымарь Казак ВСЧзС 13.02.2015
18 023 С. Морозов Казак ВСЧзС 13.02.2015
19 024 В. Сердюк Казак ВСЧзС 13.02.2015
20 025 Р. Тымчак Казак ВСЧзС 13.02.2015
21 026 Н. Цирельников Зам.нач.отдела ВСЧзС 13.02.2015
22 027 В. Карасек Член ВСЧзС 13.02.2015
23 006 В. Бычек Худ.рук. ФА  ВСЧзС 24.02.2015
24 022 З. Збытэк Председатель Клуба ЧР Россия 06.05.2015
25 028 А. Бобровский Представитель Байкклуба РФ «Ночные волки» 06.05.2015
26  007  М.Манжула  Казак ВСЧзС  21.11.2015
27  015  А.Зуев  Казак ВСЧзС  21.11.2015
28  019  И.Моренко  Казак ВСЧзС  21.11.2015
29
30