8. května 2012 se v chrámu Zvěstování Přesvaté Bohorodice v Praze konala ceremonie vyznamenávání.

Po skončení sváteční archijerejské liturgie, ceremonie přibití a svěcení vlajky Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska, přijetí kozácké přísahy Svazu, proběhla 8. května tohoto roku, v chrámu Zvěstování Přesvaté Bohorodice v Praze, ceremonie vyznamenávání.

Řádem Svatého Nikolaje Divotvůrce 3 stupně byli vyznamenáni:

–        Metropolita Českých zemí a Slovenska, vladyka Kryštof

–        1. tajemník Velvyslanectví Ruské Federace, Tomnikov A. A.

–        Ataman Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska, esaul  Dzyuba M. A.

Jménem Jejího císařského Veličenstva, veliké kněžny, Marie Vladimírovny do Prahy přijel, předat tento řád, p. Kolosov I. V., představitel  Kavalírské Dumy Ruského Císařského Domu Romanovců.

Při předávání řádu třem novým kavalírům, p. Kolosov I. V., zdůraznil, že vladyka Kryštof se stal prvním cizincem vyznamenaným Řádem Svatého Nikolaje Divotvůrce, dále podtrhl významnou roli kozáctva v utváření Ruského státu, předal poděkování Hlavy Ruského Císařského Domu všem kozákům Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska za znovuzrození kozáctva, za zachovávání kozáckých tradic a kulturně-historického dědictví. Představitel Kavalírské Dumy také předal Atamanovi a kozákům Všekozáckého svazu Českých zemí pozvání na setkání s Jejím Císařským Veličenstvem, panovnicí, velkou kněžnou Marií Vladimírovnou.

Více podrobností o Ruském Císařském Domě Romanovců, jeho řádech a vyznamenáních si můžete přečíst na oficiálních stránskách: http://www.imperialhouse.ru/

Ceremonie vyznamenávání pokračovala předáním odznaků kozákům a kozačkám Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska:

1. «Za aktivní účast při znovuzrození Kozáctva, jeho obyčejů, tradic a kultury, vnesení velkého vkladu při založení Všekozáckého Svazu“

Vyznamenáni křížem «Za znovuzrození kozáctva»  2.stupně:

– zástupce Atamana, kozácký plukovník, Stěpanov Alexander Petrovič
– zástupce Atamana, esaul, Dragoun Zdeněk Janovič
– duchovní, otec Miroslav (Vachata)
– tajemnice Atamana pro komunikaci se státní správou, veřejností a sdělovacími prostředky, Dzjubová Irena Vladimírovna

2. «Za vnesení významného vkladu při znovuzrození kozáctva v zahraničí, v oblasti vědy, kultury a vzdělání»

Vyznamenán křížem «Za zásluhy před kozáctvem» 4. stupně:
– 1. zástupce Atamana, esaul, Dolejší Josef Josefovič

3. «Za osobní vklad při znovuzrození kozáctva v zahraničí, organizaci a formování činností Všekozáckého Svazu»

Oceněn Čestným uznáním:
– náčelník finančně-ekonomického oddílu, esaul, Grigoriev Anatoly Viktorovič

Čestné uznání a blahopřání přivezli také naši bratři kozáci z Německa.

Autor:
Tajemnice Atamana pro komunikaci se státní správou, veřejností
a sdělovacími prostředky
Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska
Irena Dzjubová, 9. 5. 2012