Ceremonie přibití a svěcení vlajky Svazu a přijímání mezi kozáky

V úterý 8. května, v chrámu Zvěstování Přesvaté Bohorodice, Na Slupi 4a, Praha 2 se 8. května konala historicky významná akce – ceremonie přibití, svěcení vlajky Svazu a přijímání mezi kozáky.

Byla plánována archijerejská liturgie, panychida za padlé a umučené v období II.světové války, překřtění do pravoslavné víry, přibití a svěcení vlajky Všekozáckého Svazu, přísaha kozáků.

Obřad překřtění katolíka do pravoslavné víry, archijerejskou liturgii, panychidu provedl, v doprovodu duchovních Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska, Jeho Blaženost vladyka Kryštof.

Pravoslavný křest přijal na základě svého dávného přání, profesor J. Dolejší. Po té, co se stal účastníkem 1.sjezdu Všekozáckého Svazu, 13.února letošního roku, se rozhodl vstoupit do Svazu i kozáctva. Josef Dolejší je jeden z předních specialistů na historii kozáctva v Čechách, na meziválečnou historii kozáctva v bývalém Československu. Kozáci Všekozáckého Svazu s hlubokou úctou přijali rozhodnutí tohoto našeho historika.

Neobvyklou hrdostí a ctí pro kozáky Všekozáckého Svazu bylo, že na jejich akci – přibití vlajky k žerdi, svěcení vlajky a přísahy kozáků, přijala přímou účast hlava Pravoslavné církve, vladyka Kryštof. Další velkou ctí bylo, že na ceremonii přijeli z Moskvy účastníci Velké Vlastenecké Války, kteří se osobně účastnili osvobození Evropy od fašismu, v bojích prošli z Moskvy do Berlína, osvobozovali také Prahu. Veterány Vlasova B.V. a Jevdokimova V. S. doprovázela čestná veteránka z Moskvy, Rudik A.A.

Na ceremonii také přijel představitel Kavalírské Dumy hlavy Ruského Císařského domu Romanovců, p. Kolesov I. V., který v závěru akce předal dokumenty – gramoty, potvrzující titul kavalíra Řádu svatého Nikolaje Divotvůrce 3. stupně a spolu s ním spojené právo nosit řádové vyznamenání, těmto vyznamenaným: Metropolitovi Českých zemí a Slovenska, vladykovi Kryštofovi, 1.tajemníkovi Velvyslanectví RF, Tomnikovi A.A. a Atamanovi našeho Svazu, Dzyubovi M.A.

V chrámu Zvěstování Přesvaté Bohorodice se nacházeli, kromě mnoha příbuzných a přátel těch, kteří přijímali kozáckou přísahu, také bratři kozáci z Německa, Běloruska a Ruska.

Po zakončení bohoslužby a panychidy, pronesl Ataman krátkou řeč o veliké cti mít vlastní vlajku, o sjednocení se, všech kozáků Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska, před touto zástavou, jako před pokladem – symbolem hrdosti a tradicí předků, jejich slavné bojové minulosti.

Právo přibít první hřebík bylo přenecháno podněcovateli a iniciátorovi myšlenky znovuzrození kozáctva v Čechách, vladykovi Kryštofovi. Další právo přibití vlajky obdrželi nejaktivnější a vážení členové Svazu.

Po ceremonii přibití a osvěcení zástavy, vladyka Kryštof, předal vlajku Svazu do rukou Atamana, Dzyuby M. A.

Slavnostní akce pokračovala ceremonií přijímání mezi kozáky. V tento den v chrámu Zvěstování Přesvaté Bohorodice přijalo přísahu 14 nových členů Svazu.

Po hodinové přestávce, kozáci Svazu a jejich hosté pokračovali v slavnostní akci v sálu hotelu Union Praha, kde důstojně, pod osvěcenou vlajkou a standartou Všekozáckého Svazu, proběhla ceremonie přidělování hodností a vyznamenání, v duchu kulturně-historických tradic kozáctva.

Pozdravy a blahopřání zazněly od hlavy Pravoslavné církve Českých zemí a Slovenska, vladyky Kryštofa; poslankyně Parlamentu ČR, V. Lesenské; starostky Magistrátu pro Prahu 6, M. Kousalíkové; předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu, plk. J. Vodičky; představitele Kavalírské Dumy Hlavy Ruského carského domu Romanovců, Kolosova I. V;  veteránů Veliké Vlastenecké Války, Vlasova B.V., Jevdokomova V.S., Rudik A.A.; představitelů Velvyslanectví Ruské Federace, Tomnikova A.A., Zelinskeho E.V., Šapovalenka D.V.; Atamana kozáků Berlína, Ognjanik N.N.; představitelů společenských organizací a byznysu.

Hosté, kteří se nemohli osobně zúčastnit předali blahopřání a zdravice Všekozáckému Svazu. Jmenovitě: poslankyně Parlamentu ČR V.Bohdalová; poslanec Parlamentu ČR, V. Filip; senátor Parlamentu ČR, J.Doubrava; náměstkyně Ministra kultury ČR, A. Matějková; generální ředitel Národního muzea ČR, M.Lukeš; starostka České obce sokolské, H.Moučková.

Akce organizovaná Všekozáckým Svazem měla velký společenský ohlas nejen v Čechách.

Kladně vyzněla také reportáž, která byla odvysílána 8.května v hlavních televizních zprávách v ČR na TV NOVA. (podívejte se na 8 minutu Zpráv centrálního televizního kanálu v České republice – TV NOVA http://voyo.nova.cz/product/zpravy/28902-nocni-televizni-noviny-8-5-2012 )

Články o provedené akci vyšly v ruskojazyčných i českých sdělovacích prostředcích.

Jsme vděční všem, kdo se zúčastnil organizace naší akce.

Autor:
tajemnice Atamana pro komunikaci se st.správou, veřejností
a sdělovacími prostředky
Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska
Irena Dzjubová, 8. 5. 2012