Návštěva Jeho Svátosti Sawy, metropolity Varšavského a celého Polska

V posledních dnech měsíce dubna, navštívil Českou Republiku, na pozvání Metropolity Českých zemí a Slovenska, blaženosti Kryštofa, Metropolita Varšavský a Polský, jeho blaženost Sawa. Nejvyšší představitel Polské Pravoslavné církve spolu s dalšími kněžími z Čech, Slovenska a Polska sloužil svatou biskupskou liturgii v různých městech ČR. V den odjezdu polské návštěvy, 29. dubna, se konala bohoslužba hlavním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze.

Slavnostní liturgie se zúčastnili kozáci Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska.

Po bohoslužbě kozáci přijali pozvání na besedu s Jeho Blažeností Sawou. Během setkání se probírali otázky znovuzrození kozáctva v ČR, Polsku a na celém světě. Varšavského metropolitu velmi zaujala kozácká tématika, se radostí si zavzpomínal na svou poslední cestu do Omska, kde ho přivítali a doprovázeli naši bratři Sibiřští kozáci.

Ataman Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska, jménem kozáků Svazu, daroval metropolitovi Sawovi obraz „Za Víru, Cara a Vlast“, který namaloval, zasloužilý umělec Ruska, člen Všekozáckého Svazu, podesaul Morozov S.V.

Metropolita Varšavský a Polský, jeho Blaženost Sawa požehnal kozakům a popřál jim mnoho úspěchů na cestě k oživení kulturně-historického dědictví kozáctva.

Autor:
Ataman Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Esaul
Mikhail A. Dzyuba, 30.04.2012

Přeložil:
Kozácký kandidát Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Nikolaj Isakov