Ve svátek Narození Krista byla v Praze otevřena výstava Ikon

«Vnímáme zobrazení Jeho tělesného vidu, a zázraku, a

 Jeho utrpení, požehnáme a zcela spokojíme se, a

radujeme se, a počínáme jako štastné»

                                                                                                                      Svatý Jan z Damašku

Výstava pravoslavných ikon  je otevírána ve dnech slavení zimních svátků: Narození Krista a Epifanie, kterým je ve slovanských zemích věnována veliká pozornost. Zima v lidském životě je ve své smyslu vztažným bodem – s jejím koncem končí jedna etapa lidského života a přichází etapa nová, plná nových očekávání a nadějí na lepší.

Expozice je tvořena ikonami s obličeji Krista, Bohorodice, svatých a také ikonami alegorickými. Například ikona „Dílo šesti dní“ zobrazuje Boží ruku, která vytváři svět a nového člověka – Adama. Novorozený Ježíš – Nový Adam.

Díky příchodu Nového Adama se otevřela možnost vzniku nového člověka i v nás samotných. Podle slov svatých otců starý člověk, jsoucí v nás, se přetváří na nového – občana Království nebeského. Nejvíce zřetelným příkladem nového člověka v Kristu se jeví sv. Mikuláš z Myry. Jeho život není pouze vítězstvím křesťanství, ale celé civilizované ekumeny, váží si ho nejen pravoslavní ale i katolíci a dokonce i vyznavači islámu. Ikona s epizodami z jeho života je mezi exponáty výstavy.

Svatí otcové nazývají ikonu Evangeliem v barvách, filosofové jedním z druhů teologie. Ikona zobrazuje to, co jsme viděli – pozemský život Ježíše Krista , co jsme slyšeli – jeho podobenství. Ikona také za pomoci symbolů a alegorií znázorňuje  to, co bylo odkryto svatým otcům – dogmatické učení Církve. Ikona je unikátním jevem našeho světa. Ona je základem všech základů, kolébkou  všeho výtvarného umění a je největší svatyní pro křesťany z celého světa. V předvečer svátku Narození Krista je otevírána výstava zasvěcená tomuto velkému tajemství Božího jevu.

Dnes mistři ikonopisci považují za svůj úkol hledání  nové ikonopisecké tradice v tvorbě současné autorské ikony. Jako je Vzkříšený Kristus živý a aktuální pro všechna pokolení žijící ve svém čase, tak ani ikona nemůže být jednotvárná v průběhu tisíce let.

Existuje názor, že v ikoně není nic nového, že v souladu s kánony opakuje pouze existující obrazy. Ikonopisci dílny „Nebe na zemi“ se domnívají, že ikona musí být vždy nová a srozumitelná současnému člověku , pro kterého je tvořena. Ikona s ním musí mluvit, dávat život modlitbě ve hlavě. Toto existující kánony vůbec neomezují. Naopak! Vdechují ke hledání Ve jménu Krista.

Výstavu otevíral vladyka Kryštof, který ve svém projevu vysoce ocenil úroveň organizace výstavy i unikátnost vystavených exponátů a poděkoval kozákům Všekozáckého svazu za poskytnutou pomoc při společné přípravě výstavy.

Autor:
Tajemnice Atamana pro komunikaci se státní správou, veřejností
a sdělovacími prostředky
Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska
Irena V. Dzjubová, 10.1.2013