Svátek Křtu Hospodina v Praze

Svátek Křtu Hospodina je tradičně uctíván i kozáky. Každoročně 19. ledna se kozáci Všekozáckého svazu českých zemí a Slovenska zúčastňují slavnostní liturgie a koupání nejen v Praze ale i na dalších místech České republiky a Slovenska.

Rovněž v tomto roce se kozáci Všekozáckého svazu zúčastnili slavnostní liturgie v chrámu Zvěstování Přesvaté Bohorodice v Praze Na Slupi. Po liturgii se kozáci i početní věřící odebrali krestným chodem na předem připravené místo na břehu Vltavy nedaleko od Výtoně.

Na místě provedení obřadu svěcení vody kozáci udržovali pořádek a bezpečnost a zajišťovali přístup k řece pro ty, kteří se chtěli ponořit do jejích chladných vod.

V průběhu několika posledních let se v Praze, podle letité tradice, nesvětí voda pouze v chrámech ale i přímo u Vltavy. Vody řeky, na jejíž březích se Praha rozkládá, byly v tento sváteční den rovněž posvěceny. A pro ty, kdo si přáli v ní vykoupat, byla zorganizována křestní koupel. Místo pro tento pravoslavný obřad bylo opatřeno schůdky se zábradlím a pro převléknutí byly připraveny dvě šatny. Od samého rána zde drželi službu kozáci, záchranáři i dobrovolníci.

Křest Páně je u východních křesťanů jeden z nejstarších svátků, pravoslavná církev ho slaví 19. ledna podle nového stylu. Na předchozí den, 18. leden, je stanoven přísný post. Vychází se z toho, že v tento den Jan křtil v Jordánu Ježíše Krista.

Tento svátek byl ustanoven ještě v apoštolských dobách, kdy byl nazýván Epifanie. Svědectví o tom podávají všichni čtyři apoštolové.

Slovo „křtím“ v překladu z řečtiny znamená „ponořuji do vody“. Smysl a důležitost křtu lze hledat ve Starém Zákoně, kde voda znamená počátek života. Z vody obdařené Duchem Svatým vycházejí všichni živí tvorové. Kde není voda, tam je poušť. Ale voda může i rozbíjet a ničit – při potopě světa Bůh utopil hříchy a zničil lidské zlo.

Na paměť toho, že Spasitel svým Křtem posvětil vodu je voda svěcena nejprve v chrámech a poté v řekách či dalších místech, odkud ji lidé berou. Posvěcení přírodních zdrojů vody je nazýváno „krestný chod na Jordán“.

Voda – to je počátek života a Janův křest symbolizuje, že stejně jako se tělo omývá a očišťuje vodou, tak i lidská duše, kající se a věřící ve Spasitele, bude Kristem očištěna od všech hříchů.

Autor:
Ataman Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Vojskový staršina
Mikhail A. Dzyuba, 23.1.2013

Překlad:
Zástupce Atamana Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Esaul
Zdeněk J. Dragoun