Den památky obětí masových represí a genocidy proti kozákům

Zádušní mše v Pravoslavném chrámu, který byl postaven v 30. letech minulého století občany ruské národnosti přinuceným k opuštění své vlasti, sloužil Otec Plamen (Todorov), zástupce bulharské pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku.

U památníku na Olšanských hřbitovech, poblíž pamětního kříže “Kozáci Kozákům”, kteří zemřeli na ostrově Lemnos, se shromáždili kozáci Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska pod vedením vojskového staršiny M. A. Dzyuby, další hosté a zástupci veřejných organizací České republiky.

V Den památky obětí politických represí proti Kozáctvu a Kozákům se ke všem přítomným  obrátil Ataman Dzyuba M.A. Ve svém projevu zdůraznil, že kozáci byl první skupinou v celé řadě národů – Kalmyků, Čečenů, Balkarů, Karačejevců, Ingusů, Němců, krymských Tatarů a dalších, kteří byli vystaveni fyzické a morální likvidaci. Jediným škrtem pera na směrnici Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu (Оргбюро ЦК РКП/б/) ze dne 24. ledna 1919 s názvem “Vztah ke Kozákům“ byl zpečetěn osud příslušníků této skupiny.

Události těchto let přinutily lidi, kteří jako zázrakem přežili krvavou represivní mašinérii, aby i po letech skrývali jejich skutečný původ, tito lidé byli nuceni, z důvodů záchrany života, skrývat pravdu o důstojných předcích před dětmi a vnuky obětí. Naštěstí spravedlnost zvítězila a o čtyři generace později byly tyto nelidské represe Ruským státem uznány jako nezákonné.

Jsme rádi, že Kozáctvo bylo vzkříšeno, obnovily se skutečné historické údaje, vnoučata mohou nahlas mluvit o zásluhách svých dědů, o své příbuznosti ke kozácké třídě. Praví potomci kozáků mohou se ctí a hrdostí hovořit o svém rodokmenu.

Musíme pochopit, že den památky obětí represí proti Kozákům patří k černé stránce historie Ruska, v dějinách jeho přátelských národů. Bez ohledu na to, jakým jazykem mluvíme, všichni máme jeden společný cíl – zachovat mír na zemi.

Smuteční shromáždění bylo zakončeno položením věnců a květin k pamětnímu kříži “Kozáci Kozákům.”

Další a podrobnější historické informace si můžete přečíst v ruské verzi našeho webu.

Autor:
Ataman Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Vojskový staršina
Mikhail A. Dzyuba, 25.1.2013

Překlad:
členka Redakční rady
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
Marie J. Skopalová