Nový chrám Ruské pravoslavné církve sv. Ludmily v Praze

Nový pravoslavný chrám zasvěcený sv. Ludmile České byl vysvěcen 29. prosince v Praze. Vznikl z bývalého výstavního pavilonu Ruského obchodního zastoupení na adrese: Sibiřské náměstí10, Praha 6.

Za sovětské éry byla v pavilonu vystavována sovětská zemědělská technika a strojírenské exponáty, později zde byla expozice retro automobilů.

V 1. etapě přeměny rekonstrukce a přeměny budovy na pravoslavný chrám byly provedeny pouze práce v interiéru této unikátní okrouhlé budovy. Druhá etapa předpokládá výstavbu kupolí a zvonice.

Jeho Svatost patriarcha moskevský a celé Rusi Kyril blahoslavil k účasti na svěcení arcibiskupa Marka (Sergeje Anatoljeviče Golovkova) http://www.troitsa-horoshevo.ru/nastoyatel, který nyní spravuje vídeňsko- rakouskou a maďarskou eparchii, je vikářem Jeho Svatosti Kyrila a řídí Správu moskevské patriarchie pro zahraniční zařízení. Spolu s ním sloužil i představitel Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Jeho Blaženost metropolita Kryštof.

Je to již třetí pravoslavný chrám moskevského patriarchátu na území České republiky po chrámu sv. Petra a Pavla v Karlových Varech a chrámu sv. Jiřího Vítězného v areálu velvyslanectví Ruské federace v Praze.

Nový chrám byl pravoslavným věřícím v Praze velice potřebný. Počet věřících neustále narůstá a do stávajích chrámů se prostě nevejdou, řekl arcibiskup pražský metropolita českých zemí a Slovenska Kryštof.

Svatá mučednice Ludmila česká (860-921) patřila k šiřitelkám křesťanské víry tehdy jednotné církve na našem území , a proto byla zavražděna.

Kozáci Všekozáckého svazu českých zemí a Slovenska se jako pravoslavní věřící s radostí zúčastnili této akce a jejich srdce byla naplněna hrdostí. Byl to skutečný vánoční dárek všem pravoslavným.

Svěcení chrámu se zúčastnil také mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ruské federace v Praze, Jeho Excelence pan Kiselev S.B., obchodní zástupce Ruské federace v ČR pan Turov A.V. a další společenští představitelé Ruské federace i České republiky. Na pozvání kozáků Všekozáckého svazu přicestoval i zakladatel a hlavní redaktor etnického kozáckého časopisu KAZARLA pan Jeremičev N.E.

Shodou okolností, akcí na podporu pravoslaví, kozáci Všekozáckého svazu zakončují rok 2012 a 7. ledna 2013 otevírají výstavu pravoslavných ikon v pražském Ruském centru vědy a kultury, kterou pomáhají organizačně zajistit.

Sláva Bohu, že jsme kozáci!

Autor:
Ataman Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Vojskový staršina
Mikhail A. Dzyuba, 30. 12. 2012

Překlad:
Zástupce Atamana Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Esaul Zdenek Dragoun