Atamanská „jolka“ v Praze

Po příjezdu do pohostinné Československé republiky, na podzim roku 1921, slavili Kozáci Vánoce – Vánoční „Jolkou“. V Kozácké organizaci založené v meziválečném období probíhaly oslavy podle ortodoxních tradic bývalého ruského impéria.

Kozáckou neboli atamanskou vánoční-novoroční „jolku“ skutečnil (zorganizoval) i Všekozácký svaz. Poslední zmínku o organizování atamanských vánočních „jolek“ jsme našli z roku 1938. Za posledních 74 roků si na tuto tradici nikdo nevzpomněl.

Díky iniciativě Atamana Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska, vojskového staršiny M. A. Dzyuby, náčelníka štábu esaula Manžuly A.A., náčelníka hospodářsko-finanční služby esaula Grigorieva A.V. a s podporou kozáků Všekozáckého Svazu byla, 21. prosince 2012, v předzvěsti Nového roku a Vánoc, v křišťálovém sále v Centru ruské vědy a kultury v Praze, pro malé kozáčky a další hosty úspěšně provedena Atamanská vánoční „jolka“.

Chtěli bychom poděkovat zaměstnancům RSVK v Praze, kteří zajistili výzdobu křišťálového sálu a nastrojení vánočního stromečku. Také jmenovitě řediteli Centra ruské vědy a kultury panu L.A. Gamzovi, který nám pro tuto akci laskavě poskytl tento krásný sál.

Kozáci připravili pro děti mnoho zajímavých vánočních překvapení. Malé kozáčky a jejich rodiče přivítala poslankyně Parlamentu ČR paní V. Lesenská, Ataman Všekozáckého Svazu pak krátce promluvil o kozáckých tradicích. V závěru své řeči popřál všem hodně zdraví a štěstí a aby v každém srdci hořel a nikdy neuhasnul požehnaný oheň vánoční hvězdy.

Vánoční besídku uvedla kozačka Irena Dzjubová a představila loutkové divadlo “Úsměv”, které návštěvníkům zahrálo pohádku “O cukrářce Barborce a ztraceném čertíkovi.” Po představení děti tradičně hlasitě přivolaly Dědu Mráze a Sněhurku.

A opět na všechny čekalo překvapení, protože nepřišel Děda Mráz, jak ho známe, ale skutečný kozácký Děda Mráz, na hlavě měl kozáckou papachu a přes rameno kozáckou šašku (šavli).

Po té, co děti pohovořily s Dědou Mrázem a odrecitovaly mu připravené básničky, za odměnu obdrželi dárky, které pro ně připravil Všekozácký Svaz.

Atamanská „Jolka“ byla zakončena společným tancem kolem stromečku a tradičními dětskými Vánočními a Novoročními písničkami.

Po skončení akce, děti a jejich rodiče se nechtěli dlouho rozejít, povídali si a fotili se s kozáky, kteří zorganizovali tuto akci.

Je třeba poznamenat, že Atamanská „jolka“ byla charitativní akce a všechny prostředky potřebné k její realizaci, vč. dárků byly uhrazeny kozáky Všekozáckého svazu.

Autor:
Tajemnice Atamana pro komunikaci se státní správou, veřejností
a sdělovacími prostředky
Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska
Irena V. Dzjubová, 24.12.2012

Překlad:
Členka Redakční rady
Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska
Marie J. Skopalová

Píší o nás: http://cze.rs.gov.ru/ru