«Uspenskému bratrstvu» v Praze je 90 let

Kozáci Všekozáckého svazu, 19. dubna 2014, připomněli veřejnosti blížící se 90.výročí založení „Uspenskovo bratstva“.

Charitativními pracemi na Olšanském hřbitové, v předvečer pravoslavného svátku Paschy (Velikonoc), kozáci Všekozáckého svazu připomněli veřejnosti blížící se 90. výročí založení (12.7.1924) Bratrstva pravoslavných ruských občanů pro péči a údržbu hrobů v Československu, zkráceně jen ,,Uspenské bratrstvo”.

Letos byla na Olšanech význámná data dvě. Bylo to nejen datum, související s ,,Uspenským bratrstvem” ale také položení základního kamene (11.9.2014)- 90 let postavení Chrámu Nanebevzetí Panny Marie.

S těmito událostmi, tolik významnými pro náš svaz, jsme naplánovali také další tématické akce, setkáni s veterány z první vlny emigrace, koncerty a vystoupení folkorního souboru Kozáci Vltavy.

Záhajení vzpomínkové akce se konalo 19. dubna. Proběhl úklid hrobů osobností, kteří byli nějakým  způsobem spojeni s fungováním a prací v ,,Uspenském bratrstvu” i s výstavbou chrámu na Olšanech.

Bohužel nebylo v silách našeho Svazu uklidit na různých místech a větší množstí najednou a proto jsme vybrali 16 míst, ve spolupráci s našimi veterány Anastázií Kopřivovou a Vladimírem Gavriněvem, z knihy ,,Olšany- nekropol ruské emigrace” (2011, nakladatelství ,,Ruská tradice”).

Mezi těmito hroby jsou jména jako A.I. Fenin – protojerej, člen Uspenského bratrstva, V.D. Popov – ředitel oddělení konstrukcí v závodu Škoda, člena Uspenského bratrstva, T.M. Starikov- kozácký general-litinant, V.T. Čumakov – kozácký generál, V.A. Levický – sbormistr kozáckého sboru v Praze, V.I. Zacharko – Starší rada Běloruské republiky, M.V. Vasněcov – protojerej, poslední představitel Uspenského bratrstva a dalších. Současně byl proveden úklid i u památečního kříže “ Lemnos 1920-1921, kozáci-kozákům”.

Jedním z hlavních cílů organizátorů a účinkujících bylo přání upoutat pozornost současníků na historii ruské emigrace a co nejvíce je obeznámit s událostmi 20. let minulého století.

Kromě kozáků Všekozáckého svazu přijali účast také spolupracovníci ruskojazyčných médií ,,Pražský telegraf” a naši přátelé.

Sláva Bohu, že jsme kozáci!

Autor:
Ataman
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
Kozácký plukovník
Michail A. Dzyuba, 21. dubna 2014

Překlad:
zástupce náčelníka propagace a vnějších vztahů
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
Adriana A. Kokuňková