Monastýr v Těšově získal svůj „hlas“

Kozáci Všekozáckého svazu se 5. dubna 2014 zúčastnili při svěcení zvonu a jeho zavěšení ve zvonici kláštera v Těšově.
Na pozvání Jeho Blaženosti emeritního arcibiskupa pražského, emeritního metropolity českých zemí a Slovenska vladyky Kryštofa se delegace Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska zúčastnila slavnostní liturgie, svěcení zvonu a jeho vyzdvižení na zvonici monastýru v Těšově (západní Čechy).

Zvony svým hlasem doprovází život lidí již mnohá staletí. Odpočítávají běh dnů, ohlašují čas práce i čas odpočinku, čas bdění i čas spánku, čas radosti i čas truchlení. Ohlašovali blížící se hrozbu i příchod nepřítele, svolávali muže do války a slavnostním zvoněním vítali vítěze. Zvaly občany k projednání důležitých událostí a vyzývali národ k povstání v dobách tyranie.

Zvon – to je hlas církve. A díky úsilí duchovního těšovského monastýru, vladyky Kryštofa, se do okolí rozeznělo nové zvonění. V české zemi se objevil nový Hlas Pravoslaví.

My, kozáci Všekozáckého Svazu, jsme šťastní a hrdí na to, že spolu s ostatními farníky jsme měli možnost pomodlit se a zúčastnit této velké události.

Autor:
Ataman
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
Kozácký plukovník
Mikhail A. Dzyuba, 5. 4. 2014

Překlad:
Člen redakční rady
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
Dušan J. Žižák