PŘESTANOV – CHLUMEC 1813 – 2013

 

  Návštívili jsme ruskou, rakouskou, pruskou a francouzskou krví zbrocená místa v deštivém odpoledni dne 15.dubna. Tichou modlitbou jsme vzpomenuli zejména památky 15 000 vojáků ve společném hrobě u Přestanova a hrdinných ruských vojáků u nádherného památníku v témže místě.

Obrovský posvátný klid a okamžitý impulz k tichému rozjímání poněkud narušuje dřevěná bouda s prodejnou krmiva pro psy, stejně jako související bilboard, necitlivě umístěný v přední frontě památníku a u cesty k mohyle padlých v nedalekém hájku.

Potěšující skutečností ovšem zůstává, že jak město Ústí nad Labem, tak i obce  Přestanov, Chlumec a Varvažov se již nyní intenzívně připravují na 200leté jubileum v Příštím roce. Město Ústí  údajně velkoryse uvolnilo částku šesti milionů korun na tuto velkolepou akci. Počítá se s dalším finančním přínosem ve formě sponzorských darů a grantů. Připravují se zasvěcené publikace s odbornými texty a množstvím ilustrací.

Exkluzivní hotel „Napoleon“ v Chlumci má již dnes plné rezervace francouzských návštěvníků bojiště na srpen příštího roku.

Dříve bylo toto místo, představující největší bitevní scenérii na území Čech, navštěvováno spíše jen německými a rakouskými turisty. Tentokráte se předpokládá, že účast bude zajištěna též ze strany ruských a francouzských návštěvníků. V době dominatní role turistického bussinesu se zajisté počítá s tím, že částky vložené do propagace a organizačního zajiště akce se přinejmenším vrátí, ale spíše, že přinesou zisk.

Pro nás je ovšem významným ten historický fakt, že vedle ruské gardy a řadového jezdectva, měli na kritickém místě bojů 29.srpna 1813 mezi Přestanovem a Chabařovicemi, kde se již po děsivých ztrátách nedostávalo pěchoty, rozhodující roli kozáci.

Kozáci se též významnou měrou podíleli na zajetí velitele francouzského expedičního sboru generála D.J. Vandamma.

Budiž jim proto i na tomto místě čest a sláva!

Autor:
1.zástupce Atamana Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Josef J. Dolejší, 15. 4. 2012