Články

MUDr. Václav Girsa – otec kozáků v Československu

Затемъ, наши казаки целыми группами находятся въ

специальныхъ школах Чехословакии и, казачата,  

казачата- калмыки целыми десятками обучаются

въ русскихъ реформированных реальных гимназияхъ

въ Праге и Моравской Тшебове.

PŘESTANOV – CHLUMEC 1813 – 2013

 

  Návštívili jsme ruskou, rakouskou, pruskou a francouzskou krví zbrocená místa v deštivém odpoledni dne 15.dubna. Tichou modlitbou jsme vzpomenuli zejména památky 15 000 vojáků ve společném hrobě u Přestanova a hrdinných ruských vojáků u nádherného památníku v témže místě.

KOZÁČTÍ ATAMANI MALTÉZSKÝMI RYTÍŘI

«Мы Гроб святой освободили,

Гостеприимств отверзли дверь;

Но нас наследили лишили,

И мы изгнанники тепер!

Прими ты нас в твое храненье!»

Рекли печать и жезл правленья

Царю преклоншись поднесли.