Kozácký „subotnik“ «Ne jenom slovem, ale i dílem!»

Organizátoři každoroční akce, obec Chlumec (starosta p. Petr Maxa), věděli o tom, že kozáci Všekozáckého Svazu se nejen zúčastní pietní akce, která se koná 31. srpna, ale jako tradičně i s něčím pomohou.

Více než 15 kozáků Svazu přijelo z Prahy, byli uvítáni místními kozáky (bydlící v Severních Čechách) s připraveným zahradním nářadím.

V souladu s plánem akce kozáci nejprve navštívili Seumeho kapli v lázeňské části Teplic. Dříve zde býval městský hřbitov a po bitvě roku 1813 zde byli pohřbeni starší důstojnici vojenské unie a kozáci. Město se časem rozrůstalo a hřbitov byl zbourán. Na památku padlých hrdinů byly jejich jména vytesána na bronzových deskách, které byly umístěny na zdi kaple. V devadesátých letech desky z barevného kovu zmizely. Během generální opravy kaple v letošním roce kozáci Všekozáckého Svazu spolu s oddělením kultury magistrátu města Teplice a Museem provedli průzkum a plánují vyrobit kopie těchto desek z plastu. Po rekonstrukci budou nové pamětní desky upevněny znovu na svém místě, tak jak to bývalo před 100 lety. Máme v plánu kopie desek a formy darovat muzeu.

Kozáci, kozačky a členové jejich rodin uklidili okolí tzv. „Ruském památníku“ s bohyní vítězství Viktorií. Musíme vzdát hold, že české úřady udržují tento památník ve velmi dobrém stavu. Je to hlavní ruský memoriál bitvy pod Chlumcem roku 1813.

Pak se kozáci Všekozáckého Svazu vydali na úklid „hromadného“ hrobu, který se nacházi nedaleko v malém lesíku. V tomto hrobě se po několika letech po bitvě shromáždili pozůstatky cca 10 000 padlých vojáků různých národností a náboženství, kteří nechali svůj život na tomto bojišti. Účastníci pracovní soboty uklidili loňským listím zapadané náhrobní kameny, na kterých se tyčí kamenný kříž. Očistili také prostor kolem hrobu. Farníci pravoslavné církve města Krupky plánují umístit u příležitosti 200. výročí bitvy památný oblouk před vchodu k tomuto hrobu. Jedním z iniciátorů akce je otec Miroslav (Vachata), představený chrámu sv. Václava v Krupce, který je současně duchovním kozáků Všekozáckého Svazu.

S velkým úsilím v neprostupných houštích kozáci nalezli další památné místo, kde jejich kozáčtí předci zajali francouzského generála Vandamma. Tento památník je ve velmi špatném stavu. Kozáci v rámci svých možností vyčistili místo od houští a upravili teritorium. Všekozácký Svaz plánuje v příštím roce, k 200. výročí bitvy u Chlumce, obnovit nápisy na památníku a provést jeho celkovou rekonstrukci.

Posledním místem úklidu v tento den, bylo místo na kterém je postaven městem Teplice a císařskou rodinou Romanovců, výroční kámen. Rodina Romanovců tady přijela v roce 1913 na počest 100. výročí oslav bitvy u Kulmu. Tento památeční kámen se nachází na kopci pod hradem Doubravka, právě odsud pozoroval a velel významné bitvě car Alexander I.

Pro kozáky, jako představitele vojenské historie, jsou svaté všechna památná místa, které souvisí s obranou Vlasti. Není náhodou, že výběr míst pro pracovní sobotu kozáků v těchto dnech padl právě na památky padlých v Bitvě pod Chlumcem – Kulmem roku 1813.

Během pietní akce, která se bude konat v pátek 31. srpna, bude jistě organizátorům – obec Chlumec všem hostům potěšením, klást věnce na pěkně uklizených a udržovaných památných místech.

Po obědě kozáci pokračovali naplánovanou akcí „kozácká ucha“ u Chlumeckého jezera. Srdečné písně, národní kostýmy, težká práce – ti, kteří aspoň jednou pobývali v kozáckém kruhu porozuměli tomu, že právě zde ožívají pravé kozácké tradice, zde se vyjímá pocit jakéhosi dluhu před domovem, rodinou, kamarády.

Sláva Bohu, že jsme kozáci!!!

Autor:
Ataman Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Vojskový staršina
Mikhail A. Dzyuba, 26. 8. 2012

Překlad:
kozácký kandidát Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Jaroslav Nestrugin, 29. 8. 2012