Chrámový svátek na Olšanech

Kozáci Všekozáckého Svazu uvítali svého duchovního, Metropolitu Českých zemí a Slovenska, vladyku Kryštofa, čestnou stráží a doprovodili jej do Chrámu Zesnutí Sváté Bohorodice.

Z historie Chrámu Zesnutí na Olšanském hřbitově:

„Chrám založil, 11. září 1924, biskup Sergij (Korolev). Projekt chrámu v neoruském stylu byl zdarma zpracován  profesorem V.A. Brandtem za pomoci studentů stavební fakulty N.P Paškovského a barona S.G. Klodta. Návrhem stavby se zabývalo „Uspěnskoje bratstvo“. Obrovskou pomoc prokázal první předseda vlády Československa Karel Kramář a jeho ruská manželka Naděžda Nikolajevna (rozena Chludová). Kromě velkého osobního dárku K. Kramář zorganizoval sbírku skoro 4/5 všech prostředků. Významný vklad jménem bratrského srbského národa vložil prot. M. Crvčanin, královský inspektor vojenských hrobů, který zajistil finanční pomoc svého státu. Proto namísto kaple byla Praha vyzdobena malým, ale monumentálním ruským chrámem. Administrativní a technickou část stavby provedli zdarma inženýři A.M. Mirkovič, S.A. Věličkin a P.P. Nachodkin. Na stavbě chrámu s velkým nadšením pracovala studentská mláděž a rovněž představitelé různých občanských sdružení. Pět zvonů bylo darováno králem srbů, chorvatů a slovinců – Alexandrem I. Karageorgijevičem, manželským párem Kramářových, ruskými emigranty v Československu – metropolitem Jevlogijem (Georgijevskym) a biskupem Sergijem.

Chrámový vchod zdobí mozaika Bohorodice Oranty a na apsidě je mozaikový obraz archanděla Michaila. Všechny mozaiky zhotovil podnikem M.V. Ferstova z na podkladě náčrtku skvělého ruského umělce I.J. Biblinova. Pod jeho vedením v Paříži mladý umělec K.M. Katkov namaloval 64 ikon pro víceúrovňový ikonostas. I.J. Bibilin na objednávku amerického mecenáše Č. Krejna vytvořil náčrtky zadní malby a klenby chrámu, ty byly zrealizovány až v letech 1941-1946 těmito umělci: T.V. Kosinskoj (jeptiškou Serafimu), K.P. Pjaskovskim, M.B. Rombergom, A.N. Rjazanovym, V. Gortmanom, R.D. Karjakinym a I. Šapovym.

Pod chrámem se nachází krypta zhotovená na památku mučednice Sofie, kde jsou pohřbeni tvůrci chrámu a známí činitelé. Mezi nimi – Karel Kramář a jeho manželka, odborník na staroruské a byzantské umění akademik T.A. Sěměrnikov, generalové S.A. Voronin, N.N. Šilling, profesoři S.S. Gruzděv, F.A. Štěrbina (jeho ostatky přeneseny a pohřbeny v Krasnodaru 15.09.2008) a další. Zde leží inženýr N.N. Ipatěv v jehož domě byl zabit poslední ruský Car a jeho rodina.

S velkou vážností sem také byly, na konci 20 let, přesunuty ostatky srbských vojáků. V roce 1935 byla v hrobce postavena deska na památku zahynulého v Marselu jugoslávského krále Alexandra I.

Chrám je ze všech stran obklopen pravoslavným pozemkem Olšanského hřbitova, který vybudovalo Uspěnskoje bratrstvo. Projekt terénní úpravy a zeleně vytvořil český profesor K. Mášek. Poslední útočiště na Olšanském hřbitově kolem chrámu nalezli významné lidí, které museli opustit svůj domov po revoluci.

Na konci Bohoslužby, vladyka Kryštof opět poděkoval kozákům Všekozáckého Svazu za pomoc při udržování pořádku na slavnostní bohoslužbě a poblahopřál všem přítomným k tomuto svátku.

Autor:
Ataman Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Vojskový staršina
Mikhail A. Dzyuba, 29. 8. 2012

Překlad:
kozácký kandidát Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Jaroslav Nestrugin, 30. 8. 2012