Pietní akce k 199. Výročí bitvy u Chlumce – Kulmu 1813

25. srpna, týden před pietní akcí, přijeli kozáci Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska a uklidili na památných místech, které jsou spojeny s událostmi srpna roku 1813.

Starostové měst, ležící na území bitvy u Chlumce, si každoročně připomínají toto výročí. V tomto roce, na jejich pozvání, se kromě kozáků Všekozáckého Svazu a chlumeckého vojenského historického klubu 42. pěšího pluku, akce zúčastnili zástupci Velvyslanectví Ruské Federace, Velvyslanectví Běloruské Republiky, Konzulátu RF v Karlových Varech, představitelé Ústeckého kraje a společenských organizací.

Bohužel se nepodařilo přijet představitelům Koordinačního Výboru krajanů při Ruském velvyslanectví z důvodu neočekávaných problémů s dopravou.

Bez ohledu na silný přívalový déšť se chlumecký klub vojenské historie pod patronátem hejtmana 42. pluku p. Slavíka a kozáci Všekozáckého svazu pod velením Atamana Dzyuby, ve slavnostních uniformách, pod svými vlajkami, při zvuku bubnů, postavili se do čela kolony účastníků této pietní akce.

Věnce ozdobené stuhami kozáci položili k jubilejnímu památníku v Chlumci, u Pruského a Rakouského památníku ve Varvařově, Francouzskému a Ruskému památníku v Přestanově a zakončili pietu tryznou a položením květin s Georgijevskými stuhami u hromadného hrobu v Přestanově.

V letošním roce u vchodu na pozemek, s hromadným hrobem 10 000 vojáků, byl postaven dřevená brána s pravoslavným křížem, který je dobře viditelný autem projíždějícími po hlavní silnici. Iniciátoři a organizátoři tohoto projektu jsou farníci Pravoslavného chrámu města Krupky pod vedením otce Miroslava (Vachaty) a představitele společenské organizace „Kovčeg-Acha“ z Teplic p. Anatolije Orlova, a taky některých dalších občanů. Tabulka se jmény sponzorů je skromně připevněna na viditelném místě na sloupu této stavby.

Po zádušní mši, pod neustávajícím deštěm, vystoupil, před účastníky, s kázáním otec Miroslav, zajímavou historickou informaci poskytnul otec Oleg (Machněv), který před tím posvětil čerstvě postavenou „bránu“. S projevem a poděkováním organizátorům akce vystoupil Ataman Všekozáckého Svazu, Mikhail Dzyuba, přičemž připomenul, že akce probíhá pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje p. Jany Vaňhové. O významnosti provedení akce promluvila a poděkování kozákům za pomoc vyjádřila radní Ústeckého kraje Jana Řyšánková. Se závěrečným slovem vystoupil organizátor akce pan Slavík, který je místostarostou města Chlumce, po té pozval kozáky na společný slavnostní oběd.

V kruhu kozáků Ataman Všekozáckého Svazu poskytnul interview radiu „Kozácký Don“, jejichž zástupci přijeli až z Rostova na Donu, aby informovali o této akci.

Kvapem se blíží datum vzpomínkové akce k 200. výročí bitvy u Chlumce – Kulmu (1813). Všekozácký Svaz Českých zemí a Slovenska získal záštitu na přípravu a provedení jubilejní akce v srpnu 2013 od hejtmanky Ústeckého kraje, p. J. Vaňhové, Poslance Parlamentu ČR  J. Krákory, s podporu Ministerstva kultury ČR a od několika Senátorů Parlamentu ČR. Při Krajském úřadě Ústeckého kraje byla vytvořena pracovní komise pro přípravu 200. výročí bitvy u Chlumce, její členové jsou: hejtmanka Ústeckého kraje, Radní pro kulturu, vedoucí odboru kultury, Ataman Všekozáckého svazu a starostové 6 obcí, které se nachází v historické oblasti bitvy. Návrh projektu provedení akce je již připraven.

Představitelé Velvyslanectví Ruské Federace A. Kuzněcov a D. Šapovalenko se 8. srpna letošního roku setkali v Praze s odpovědnými osobami za přípravu akce – Radní Ústeckého kraje p. Ryšánkovou, vedoucím odboru kultury Ústeckého kraje p. Spálou a Atamanem Všekozáckého Českých zemí a Slovenska p. Dzyubou. Během schůzky byly prodiskutovány možnosti účasti ruské strany v provedení akce.

Všekozácký Svaz Českých zemí a Slovenska zve všechny organizace a občany, kteří mají zájem na spolupráci při důstojném provedení akce věnované 200. výročí bitvy pod Chlumcem – Kulmem 1813.

Je nutné nezapomenout to, že osobnost člověka se projevuje jeho vztahem k historii.

Sláva Bohu, že jsme kozáci!

Autor:
Ataman Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Vojskový staršina
Mikhail A. Dzyuba, 1.9.2012

Překlad:
kozácký kandidát Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Jaroslav Nestrugin