„Kůň dražší rodiny“ (vysoká cena bojového koně)

Na pozvání vedení “Zemského hřebčince Písek”, se delegace Všekozáckého Svazu, dne 18. srpna 2012, zúčastnila oslav při příležitosti 110. výročí jeho založení.

Město Písek je centrálním městem kraje (30 tisíc obyvatel). Existence města je datována od první poloviny XIII století. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Významné stavby jsou: Prácheňské muzeum v budově gotického hradu, dvoupatrová radnice s barokní fasádou a dvěma věžemi,  Reinerovský dům (který má bohatou kulturní historii) a Hotel Otava (na počátku XX. století tu vznikla významná houslová škola prof. Otakara Ševčíka). Písek patří mezi první města v Čechách, kde ing. F. Křížek dal osvětlení do ulic. Stalo se to 23. června 1887. Avšak opravdu nejskvělejším skvostem je kamenný most – nejstarší dochovaný most v Česku, který byl vybudován ve 3. čtvrtině 13. století. Most je dlouhý 109,75 m včetně zdí na levém předmostí a široký 6,25 metrů, z toho vozovka 4,5 m. Původní most měl na svých koncích 2 věže, které se do současnosti nedochovaly. Na mostě můžeme vidět pískovcové repliky barokních soch sv. Jana Nepomuckého,  sv. Anny a Antonína Paduánského. Most je národní kulturní památkou.

Na pozvání ředitele hřebčince, pana Karla Kratochvíle, se delegace Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska zúčastnila akce k 110. výročí založení tohoto podniku. Přátelští hostitelé ukázali hostům prostory hřebčince a seznámili je s podmínkami péče o zvířata.

Projednávali se také problémy současného chovu koní a možnosti spolupráce. Ředitelství hřebčince má velký zájem ve spolupráci s podobnými podniky v Rusku a na Ukrajině.

Ředitel Kratochvíle nabídnul v případě příjezdu kozáků do Čech ze zahraničí možnost umístit jejich kozácké koně ve svých konírnách a poskytnout sportovcům pobyt v ubytovnách. Také jsou připraveni provést společné akce a semináře s jezdeckou tématikou.

Diskuze o spolupráci se aktivně účastnili také poslankyně Parlamentu ČR Vlasta Bohdalová a starosta Města Písek Ondřej Veselý.

Všekozácký Svaz Českých zemí a Slovenska zve všechny chovatele koní a sportovce ke spolupráci.

Více informací o chovu koní v Zemském hřebčinci města Písek nalezete zde:      http://www.zemskyhrebcinecpisek.cz/

Kozák a kůň
-Kozák bez koně, jako válečník bez zbraně. (kůň je pro kozáka součástí výzbroje)
-Kozák s koněm dnem i nocí. (kozák a kůň jsou nerozluční)
– Kůň se pozná při jízdě a přátelé v neštěstí. (hodnota se ověřuje v těžkých hodinách)
-Kozák v bitvě slaví koněm a ostřím – ne řečmi. (sláva se získává jen prací)
-Dobrý kůň v běhu, je jako sokol v nebi. (t.j. rychlý v cvalu)
-Ne obviňuj koně, obviňuj cestu. (důvod neštěstí hledej spravedlivě)
-Hoň koně ovsem – ne bičem. (motivace je prospěšnější než trest)
-Se svým sedlem na cizím koni dlouho nenaskáčeš. (všechno co je cizí není na dlouho)
-Správný kůň spí vestoje. (důležitý ukazatel zdravotního stavu)
-Spolehlivý třmen – celé v boji temeno. (kontroluj výstroj – zůstaneš živý v bitvě)
-Koní v loukách co perla v hedvábí. (krásné a cenné)
-Bajkou koně nenakrmíš. (kůň potřebuje krmivo – ne povídání o něm)
-Špatného koně nespravíš zdobenou uzdou. (vybavení nic nezmění)
-Kozák přátelství dodržuje: v neštěstí koně neopustí. (kozák a kůň navždy spolu)
-Kozák se sám nenají, ale koně nakrmí. (kůň  pro kozáka na prvním místě)
-Hlad’ koně ne rukou, ale ovsem a moukou. (dobré krmivo je nejlepší něha)
-S cizího koně tě ve stepi srazí. (s cizím dobrem se musíš rozloučit, a možná i předčasně)
– Kůň má duši člověka. (dobrý kůň rozumí a vše cítí)
-Tři bratři měli jednu kobylu. (používají ji všichni a nikdo ji nechce krmit)

Autor:
Ataman Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Vojskový staršina
Mikhail A. Dzyuba, 19. 8. 2012

Překlad:
kozácký kandidát Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Jaroslav I. Nestrugin, 22. 8. 2012