Kozácká krev – pro zdraví a životy lidí

9. září 2013, byl Z. Dragoun, esaul Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska, v Senátu Parlamentu ČR, vyznamenán Zlatým křížem 3. stupně za 80 dárcovských odběrů krve.

Všekozácký svaz českých zemí a Slovenska je kolektivním členem Českého Červeného kříže, organizace Praha 1 (ČČK). Český červený kříž provádí svoji činnost na poli humanitárním, medicínském a sociální pomoci. ČČK v České republice také organizuje a oceňuje dárcovství krve.

Dne 9. září 2013 se ve Valdštejnské zahradě, v areálu Senátu Parlamentu České republiky, uskutečnilo slavnostní předávání medailí Prof. MUDr. Janského (objevitele krevních skupin) dárcům krve.

Oceněným byly předány stříbrné plakety za 20 odběrů, zlaté medaile za 40 odběrů a Zlaté kříže 3. stupně za 80 odběrů krve.

Mezi nemnoha oceněnými Zlatým křížem byl i kozák Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska, esaul Zdeněk Dragoun. Zasloužené ocenění členovi našeho Svazu předal senátor Parlamentu ČR Zdeněk Schwarz, ředitel Pražské záchranné služby.

Z. Dragoun poprvé daroval bezplatně krev během své vojenské služby a v současnosti se již brzo chystá k 90. odběru. Během svého života  Zdeněk lidem daroval více než 35 litrů své krve a v dárcovství hodlá pokračovat.

Esaul Z. Dragoun je jedním z iniciátorů akce probíhající mezi kozáky Všekozáckého Svazu nazvané „Řeka života“. Její smysl spočívá v tom, že pokud bude na Vltavě prolita kozácká krev, pak jedině ta darovaná, pro záchranu lidských životů a zdraví.

V průběhu roku 2013 kozáci  Svazu nejednou dobrovolně darovali svoji krev, mezi dárci jsou lidé nejrůznějšího věku i profesí.

Kozáci Všekozáckého Svazu českých zemí a Slovenska jsou hrdi na ocenění esaula Dragouna a zvou všechny k připojení se k dobrovolnému dárcovství krve „Řeka života“.

Autor:
Ataman
Všekozáckého Svazu českých zemí a Slovenska
Vojskový staršina
Michail A. Dzyuba , 10.9.2013

Překlad:
náčelník oddílu vlastenecko-pedagogické
a nábožensko-duchovní služby
Všekozáckého Svazu českých zemí a Slovenska
Esaul Zdeněk J. Dragoun