“Pražský express”, článek: “…Neboj se mne…

„Kozáci reprezentovali Česko v průvodu přátelství Mezinárodního folklorního festivalu Pražský Jarmark“

Autor: Konstantin Gerbeev
Zdroj: Pražský Express č. 36, 5.9.2013