Fedor Ščerbina – 5.výročí přenesení ostatků

Dne 13. září 2013 si kozáci, Všekozáckého svazu, připomněli 5. výročí přenesení ostatků F. Ščerbiny z Prahy do Krasnodaru.

Je tomu již 5 let co byly z krypty chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice v Praze na Olšanech  vyzvednuty ostatky známého historika Fedora Ščerbiny a přeneseny do Krasnodaru. Byla to Praha, kde tento rodák, ze stanice Novoderevjanská ležící v krasnodarském kraji, prožil poslední roky svého života a snil o návratu do rodné země.

Zda to  bylo skutečně přání Fedora Andrejeviče Ščerbiny – být pohřben na Kubáni, je dodnes předmětem sporu historiků. Ať je to tak či jinak, a bylo to už předmětem mnoha diskusí, nyní  si připomínáme tohoto pozoruhodného člověka, jehož osud je svázán s osudem kozáctva.

Nebudeme připomínat s jakými poctami  proběhla tato akce, když  na krasnodarském letišti vítala ostatky Fedora Ščerbiny čestná stráž Kubáňského kozáckého vojska (KKV) v čele s atamanem a vicegubernátorem Kubáně Nikolajem Doludou. Převoz ostatků z letiště do chrámu sv. Trojice, kde byly vystaveny na zvláštním pódiu, doprovázela hudba kubáňského kozáckého dechového orchestru.

Podle slov generála Nikolaje Doludy..“Svatotrojický chrám nebyl vybrán náhodně – je to jeden z nejstarších chrámů Kubáně, který navštěvuje mnoho věřících“.

O přenesení ostatků tohoto historika na Kubáň se hovořilo již od roku 2000, ale rozhovory uvázly na mrtvém bodě.  Pokroku bylo dosaženo až po zapojení  gubernátora Alexandra Tkačeva a Jeho Svatosti Aleksije a současně s přenesením ostatků vyjádřil také souhlas metropolita českých zemí a Slovenska vladyka Kryštof.

Vedení Krasnodarského kraje  přijalo odpovídající opatření a zajistilo vše potřebné k tomu, aby přenesení ostatků mohlo být uskutečněno.

Ostatky Fedora Ščerbiny tak byly pohřbeny na teritoriu chrámu sv. Trojice, dne 16. září 2008.

Feror Ščerbina je označován za letopisce kubáňského kozáctva. Z jeho pera vyšly desítky knih. Stěžejním dílem se stala dvoudílná „Historie kubáňského kozáctva“.

Kozáci Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska objednali na 13. září 2013, v chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice, panychidu, kterou sloužil ot. Igor. Poté, v kryptě chrámu, položili květiny na místo předchozího uložení ostatků F.Ščerbiny.

Místo v kryptě, kde byly ostatky historika uloženy je zakryto deskou, která tuto skutečnost připomíná. Text na desce z neznámých důvodů neodpovídá  textu na původní desce, která se nedochovala. Nemyslím si, že organizátoři přenesení ostatků neměli dostatek prostředků na uvedení krypty chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice do původního stavu. Hovořil jsem o této skutečnosti se zástupcem atamana Kubáňského kozáckého vojska  K. Perenižkem a vojskovým duchovním ot. Sergejem, avšak bohužel doposud žádná iniciativa ze strany KKV v této věci nepřišla.

Po ukončení vzpomínkové akce na Olšanech se kozáci Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska, potomci emigrantů a další účastníci akce přesunuli do hotelu Globus, kde proběhl kulatý stůl zasvěcený památce F. Ščerbiny.

Mezi řečníky vystoupil mj. i esaul Z. Dragoun, jeden z organizátorů přenesení ostatků, který přítomné seznámil s podrobnostmi akce z r. 2008 a se svými pocity při návštěvě hlavního města KKV Jekatěrinodaru (Krasnodaru).

Historička, paní Mgr. Kopřivová, nad šálkem čaje vyprávěla mnoho zajímavého o osudech emigrantů v Čechách. Také byla vzpomenuta činnost „Uspenského bratrstva“ a současné dění na „Olšanech“.

Po tomto jednání kulatého stolu  věnovaného památce F. Ščerbiny se mezi účastníky objevilo mnoho nápadů, které hodlají v nejbližší době realizovat.

Autor:
Ataman
Všekozáckého svazu českých zemí a Slovenska
Vojskový staršina
Michail A. Dzyuba 15.9.2013

Překlad:
náčelník oddílu vlastenecko-pedagogické
a nábožensko-duchovní služby
Všekozáckého Svazu českých zemí a Slovenska
Esaul Zdeněk J. Dragoun