Kozáci v Karpatsko-dukelské operaci

Delegace Všekozáckého svazu přijala pozvání k účasti, na vzpomínkových akcích k 70. výročí karpatsko-dukelské operace, které se konaly 6. října 2014 na Slovensku.

Na pozvání Ministerstva obrany Slovenské republiky, správy Prešovského kraje a města Svidník, se delegace  Všekozáckého  Svazu českých zemích a Slovenska, v čele s Atamanem M.A.Dzyubou zúčastnila, vzpomínkových akcí k 70. výročí Karpatsko-dukelské operace.

Boje za osvobození Evropy od fašismu v Karpatech, probíhaly na podzim roku 1944. Společně s Rudou armádou bojovali za osvobození své rodné země i Češi a Slováci. V této oblasti, spolu prolévali krev a umírali také kozáci 1. gardového jízdního sboru i vojáci 1. československého armádního sboru, kteří byli součástí vojsk 1. ukrajinského frontu (maršála Sovětského svazu Ivana Koněva) – základem byly síly 38. armády pod velením general-plukovníka Moskalenko a 1. československého armádního sboru pod velením armádního generála L. Svobody.

Slavný ruský vojenský historik A.V. Isajev poznamenal: “Jestli tankové armády byly mečem Rudé Armády, pak kavalerie – ostrým, dlouhým kopím.” Elitní lehkou jízdou byli vždy kozáci.

1. gardový jízdní sbor – Připojení jezdectva jako součásti ozbrojených sil SSSR za Velké vlastenecké války, byl přeformován z 2. jízdní pěchoty korpusu jménem „Sovnarkoma“ Ukrajinské SSR 26.listopadu 1941. Součástí armád Jih, jihozápad, západ, znovu jihozápad , Voroněžského, a 1. ukrajinského frontu se korpus zapojil do obranných bojů na území Moldavska, na Sumě (17 červenec 1941 – Romi), v bitvě o Moskvu, odražení postupu německých vojsk z oblasti Žizdra (srpen 1942), v osvobození Ukrajiny, a stejně tak ve Lvovsko-Sandomirské, Karpatsko-Dukelské, Sandomirsko-Slezské, Dolnoslezské, Berlínské a Pražské bojové operaci. (Pod velením generálporučíka Baranova Viktora Kiriloviče, v období 29.6.1942-11.5.1945) (viz Http://militera.lib.ru/memo/other/ressel/05.html).

Během vzpomínkové akce, 6.10.2014, se dcera generála  L.Svobody Zoja Klusáková -Svobodová podělila s delegací VSČS o vzpomínky svého otce. Hovořila o hrdinství kozácké kavalérie, a o tom, jak 12.9.1944 1. gardový jízdní sbor uskutečnill odvážný výpad do úzkého koridoru mezi Lysou Horou a vesnicí Hlojsce, provedl hrdinský nájezd a boje v hlubokém v týlu nepřítele, a  poté se opět stáhl ke svým vojskům.

6.10.1944, poté, co utrpěli těžké ztráty, části první a třetí československé brigády vstoupili na území své vlasti.

Delegace Všekozáckeho Svazu českých zemí a Slovenska se zúčastnila památné události, odkrytí nového prvku památníku bitvy u Dukly – sochy československého vojáka, položila společně s řadou delegací věnce k pomníku. Před přítomnými hosty pak promluvili prezident a předseda vlády Slovenské republiky, veteráni a další představitelé. (Podrobnější zprávy na: http://www.mil.sk/48481/?pg=1)

Po první části akce ve Vyšném Komárniku, se účastníci přesunuli do Svidníka k památníku armádního generála Ludvíka Svobody, který se nachází na hlavním náměstí města. Naše delegace, spolu s dalšími delegacemi položila věnec u památníku, za velké účasti obyvatel města, hostů a dalších návštěvníků. V projevu vystoupili zástupci Ministerstva obrany SR, představitelé České republiky i místní představitelé regionu. Účastníci těchto historických událostí obdrželi pamětní medaile a vyznamenání.  S proslovem vystoupila také vyznamenaná Zoja Klusáková-Svobodová. (Viz. Http://svidnik.sk/news/oslavy-70-vyrocia-karpatsko-duklianskej-operacie/)

Další akce pokračovala ve svidnickém parku, u památníku vojáků Rudé armády. V souladu s protokolem, i tentokrát delegace VSČS  položila věnce a vzdala čest padlým vojákům, osvoboditelům Evropy od fašismu. Na setkání vystoupili zástupci oficiálních delegací, včetně zástupců ruského velvyslanectví na Slovensku. Potěšením byla přítomnost veteránů a velká účast mládeže.

Po ukončení oficiální části, delegaci Všekozáckeho Svazu českých zemí a Slovenska, obklopili veteráni, místní obyvatelé i děti. Padaly četné dotazy o kozácích a kozáctví, o jejich roli ve druhé světové válce, o kozáctví dneška a pod. Je potěšující, že to nebyly prázdné otázky. Starší generace se s hlubokým pocitem hrdosti podělila o své znalosti o kozáctví. Vše se samozřejmě neobešlo bez dlouhého focení.

V odpoledních hodinách dlouhého dne, na oficiální recepci, členové delegaceVSČS  se seznámili a krátce pohovořili s členy různých delegací, projednali otázky možné spolupráce se zainteresovanými organizacemi.

Autor:
Ataman
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
kozácký plukovník
Mikhail A. Dzyuba, 9.10.2014

Překlad:
člen redakční rady
Dušan J. Žižák