Festival „Pokrova na Vltavě – 2014“ v Praze

V Praze, 14. října 2014, se uskutečnil koncert na oslavu svátku «Pokrov Přesvaté Bohorodice» organizovaný Všekozáckým svazem Českých zemí a Slovenska.

Koncert „Pokrova na Vltavě“ byl věnovaný velkému pravoslavnému, kozáckému svátku « Pokrov Přesvaté Bohorodice». Koncert se uskutečnil s podporou Rossotrudničestva ve velkém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze, Na Zátorce 16, Praha 6.

Pokrov – symbol ochrany, záštity, kterou nebeská královna dává každému, kdo se k ní obrací s vírou a pro odpověď za jeho úsilí a modlitby.

Tento svátek patří mezi oblíbené v pravoslavném a speciálně u kozáctva, protože se svátkem Pokrova je svázáno jedno z největších zázraků v historii kozáctva.

V dávném roce 1641 donští i záporožští kozáci, jako jeden národ, jako jedno kozácké bratrstvo bránili Azov proti Turkům. Obrana trvala 4 roky. Síly nepřátel byly 15 krát větší než síly kozáků. Ale ani to nezlomilo jejich vůli k vítězství. Nebáli se smrti, hrdinně bránili město a svůj domov a modlili se, jelikož věděli, že 1 člověk nemůže zvítězit nad 15.

V předvečer svátku Pokrova bylo viděno zjevení překrásné ženy, oděné v purpurovém rouchu a tak kozáci uvěřili, že Královna nebes je za jejich hrdinství, odvahu a vroucí modlitby rozprostřela nad nimi svoji ochranu.

A turecká vojska začala bez boje ustupovat z Azova a ukončila tak 4leté oblehání města.

V historii kozáctva bylo mnoho zázraků. Zázrak je to, když Bůh svou sílu a energii spojí s lidskou silou a energií, když jeho Boží vůle se propojí s lidskými skutky. Tehdy se znásobí síla a stanou se velké věci.

Kozáci Všekozáckého svazu se letos rozhodli při tomto svátku „Pokrova Přesvaté Bohorodice“ popřát svým hostům a obyvatelům Prahy, zorganizováním tohoto koncert.

Slovo kozák označuje volného člověka, milující svobodu. Kozák je volným člověkem, který svou svobodu a svou vůli postupně podřídil Božímu zákonu a proto dnes bez víry není kozáctvo. Jestli svěří kozák svoji vůli, vůli Boží, jestli žije podle zákona, tak tehdy i plní velké Boží slova.

Naše kozáctvo se probouzí se a znovuzrozuje. Mnoho ještě zkoušek a určitě problémů, bude třeba překonat a vyřešit, ale to hlavní si musí pamatovat nejen kozáci, ale i my všichni – Jestli chceme, aby se nad námi stal Boží zázrak, aby nám Bůh naklonil svoji milost, musíme chránit víru ve svém srdci, žít čestně, podle Božích zákonů, a milovat bližního svého.

Náš historický Všekozácký svaz, se rozhodl v roce 2013, že bude v Praze každoročně organizovat festival „Pokrova na Vltavě“.

V tomto roce kozáci VSČzS věnovali svůj koncert «Pokrova na Vltavě» vzpomínce na 100.výročí let 1. světové války a 90.výročí položení prvního kamene chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanech v Praze.

Před začátkem koncertu, ve svém uvítacím proslovu, vystoupil Ataman Všekozáckého svazu, M.A. Dzyuba. Podrobně vyprávěl o svátku Pokrova a proč je tento svátek tak důležitý pro kozáky. Po vystoupení atamana, otec Pavel (Hampl), představený Pravoslavné církve v českých zemích, požehnal akci i všem přítomným.

Poté, co Ataman vyzval přítomné, aby povstali k modlitbě, celý sál povstal a při zpěvu pravoslavného chóru z Ústí nad Labem «Otče náš» se pomodlili.

Všekozácký svaz a jeho folklorní soubor „Kozáci Vltavy“ pod vedením laureáta mezinárodních soutěží Viktora Byčka představili svůj druhý festival «Pokrova na Vltavě 2014». Dalšími účastníky letošního festivalu byl pravoslavný chór při chrámu sv. Novomučedníků a vyznavačů ruské země Ústí nad Labem, pod vedením Andreje Styrkula a taneční soubor «Vonička» Čestlice, pod vedením Jaroslavy Vondrákové.

Velký sál Ruského střediska vědy a kultury, stejně jako v minulém roce, byl plný. Během vystoupení účastníků festivalu se na pozadí scény promítaly obrázky pravoslavné i kozácké tématiky. Ze scény zněly populární kozácké písně v ruském a ukrajinském jazyce a moderátorka, Irena Dzjubová, prováděla celým koncertem, každou píseň nejdříve krátce představila v českém jazyce.

Mezi diváky byli představitelé mnohých společenských organizací, krajanů z různých zemí, mnoho místních obyvatel. Obzvlášť bylo příjemné vidět mnoho mládeže i potomky etnických kozáků.

Náš soubor si už vybudoval dobrou pověst a účastnil se vystoupení v různých městech v České republice a také se zúčastnil Mezinárodních festivalů.

Každá píseň, která zazněla ze scény vyvolala potlesk, v sále byly často slyšet výkřiky nadšení „bravo“ a „výborně“!

Představitel Rossotrudničestva v České republice L.A. Gamza, který aktivně podporuje akce Všekozáckého svazu, pozdravil v závěru akce účastníky a diváky. Vystupujícím popřál mnoho dalších úspěchů. Atamanovi a členům souboru „Kozáci Vltavy“ předal za krásné a emocionální vystoupení děkovný list.

Ataman M. A. Dzyuba v průběhu koncertu přečetl pozdravy a blahopřání od kozáckých organizací z Ruska, Běloruska, Polska, Německa, Anglie, Bulharska, USA a také českých společenských organizací.

V předsálí RSVK návštěvníci koncertu se ještě dlouho společně fotografovali s kozáky a kozačkami VsČzaS a vřele děkovali za koncert.

Sláva Bohu, že jsme kozáci!

Autor:
náčelník oddílu PR
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
Chorunžij Vasilij A. Machulin, 17. 10. 2014

Překlad:
zástupce náčelníka oddílu PR
Adriana A. Kokuňková