Řád Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska sv. archanděla Michaela

21. listopadu 2014 byl osvěcen „Řád VSČzS sv. archanděla Michaela“

V 20.letech minulého století po rozpadu Ruského Impéria a po občanské válce, opustily svoji vlast milióny občanů, z nich odjely do zahraničí i stovky tisíc Ruských kozáků – opevnění Ruského Impéria.

V roce 1921, na pozvání prezidenta T.G. Masaryka, v rámci tzv. „Pomocné akce“ neboli „Ruské akce“, přijelo do Československa více než 30 tisíc emigrantů z Ruska, většina z nich byli kozáci. V meziválečném období bylo, v ČSR, založeno více než 30 kozáckých organizací.

Všekozácký svaz Českých zemí a Slovenska je pokračovatelem tradic kozáckých zahraničních organizacích v Čechách a na Slovensku. V roce 2011 Svaz oslavil své 90.výročí založení. K připomenutí si tohoto výročí, znovuobnovení kozáckých tradic a úctě k památce svých předků, byl po iniciativě Мikhaila A. Dzyuba, Atamana Všekozáckého svazu, v souladu s kulturně-historickými tradicemi s přihlédnutím ke kořenům kozáků, již nežijících v místech svých historických sídel, byl historiky a heraldiky České republiky rozpracován čtyř stupňový Řád sv. Archanděla Michaela Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska.

Řád má svůj statut, všechny čtyři stupně jsou vytvořeny s ohledem na kozácké a pravoslavné tradice. Byla pozorně nastudována a odražena historická cesta zahraničního kozáctva. Při zhotovení byla využita česká, slovenská i ruská symbolika.

Řád sv. Archanděla Michaela VSČzS byl odsouhlasen experty – heraldiky Akademie věd ČR, podpořen kozáky-emigranty a historiky specializující se na kozáctvo. Řád byl kladně oceněn i duchovními Pravoslavné církve českých zemí a na Slovensku.

V den nebeského ochránce VSČzS, sv.archanděla Michaela, dne 21. listopadu 2014, v chrámu sv. Michaila (Kinského sady, Praha, ČR), byl Řád sv. archanděla Michaela osvěcen vladykou Kryštofem, emeritním metropolitou českých zemí a na Slovensku a předán Michailu A. Dzyuba, Atamanovi Všekozáckého svazu.

Ze Statutu Řádu:

Plný název: „Řád Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska svatého Archanděla Michaela“

Zkrácený název: „Řád VSČzS sv. Archanděla Michaela“

Svatý Archistratég Boží, Michael, nebeský ochránce Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska. Je vyobrazen vkládajíc svůj meč do pochvy, na vlajce a standartě VSČzS, na ševronu na uniformě kozáků VSČzS a logicky se jeho vyobrazení objevilo na stejnojmenném Řádu VSČzS.

Hlava 1. Všeobecné ustanovení Řádu VSČzS sv. Archanděla Michaela

1. Řádem VSČzS sv. Archanděla Michaela se vyznamenávají, osoby mužského i ženského pohlaví, jak občané ČR, tak občané jiných států (vč. osob bez občanství), za zásluhy za uchování a rozvíjení kulturně-historických tradic kozáctva v Rusku a v zahraničí.

2. Vyznamenání Řádem, který je složen z několika stupňů, se nemusí vyznamenávat postupně po jednotlivých stupních. Vyznamenání stejným stupněm Řádu opakovaně se neprovádí, kromě vyznamenání za hrdinství, statečnost a odvahu. Každý odznak má svoje registrační číslo.

3. Орден ВСЧзС Св. Архангела Михаила имеет четыре степени:
První stupeň: Hvězda sv. Archanděla Michaela
Druhý stupeň: Kříž sv. Archanděla Michaela
Třetí stupeň: : Zlatá medaile sv. Archanděla Michaela
Čtvrtý stupeň: Stříbrná medaile sv. Archanděla Michaela

Plná verze Statutu Řádu bude v nejbližších dnech zveřejněna na našem webu www.kazaki.cz.

Autor:
1.zástupce Atamana
náčelník štábu
vojskový staršina
Manzhula A.A., 21.11.2014

Překlad:
náčelník oddílu kulturně-folklorní služby
Irena V. Dzjubová