Jednání v Rostově na Donu

Očekávaného IV. Mezinárodního kongresu kozáků se zúčastní kozáci Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska.

V rámci svého pracovního pobytu na Severním Kavkazu, Ataman Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska, Mikhail Dzyuba měl jednání, v hlavním městě Donu, s Atamanem Vševelikého vojska Donského
, Viktorem Vodolackim, kde obdržel osobní pozvání na očekávaný IV. Mezinárodní kongres kozáků. Kongres se plánuje na září tohoto roku v městě Novočerkask.

Na jednání, které se konalo 22. února 2012, byli přítomni 1.zástupce Vojskového Atamana Igor Kazarezov a náčelník štábu Eduard Mišukov. Na schůzce projednali otázky archivně-historické, memoriální, vojensko-patriotické a kulturní práce. Osobní zájem projevili účastníci jednání o Donský archiv, jehož část se nachází v Praze a o založení dětských kozáckých táborů v Čechách.

Byly předloženy návrhy o spolupráci a přijato rozhodnutí o podpisu smlouvy o vzájemné spolupráci na zářijovém kongrese. V současné době probíhá příprava a odsouhlasování projektu smlouvy.

Autor:
Ataman Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Esaul
Mikhail A. Dzyuba, 22.2.2012

Překlad:
Tajemnice Atamana pro komunikaci se státní správou, veřejností
a sdělovacími prostředky
Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska
Irena Dzjubová