Jednání na Kubáni

V Atamanském sále na ulici Rašpilevská v městě Krasnodar proběhlo jednání s vedením Kubánského kozáckého vojska.

Po jednání s Donskými kozáky, Ataman Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska, Mikhail Dzyuba, obdržel pozvání na setkání s Atamanem Kubánského kozáckého vojska, s kozáckým generálem Daludoj Nikolajem Aleksandrovičem. Jednání bylo domluveno na 29. února 2012, bohužel však ráno Vojskový Ataman Daluda odletěl do Soči, kde probíhaly mezinárodní závody na Olympijských objektech a nemohl se jednání zúčastnit osobně. Mimo Atamanské funkce v Kubánském kozáckém vojsku zastává funkci zástupce gubernátora Krasnodarského kraje, zodpovídá za sport a turistiku.

V Atamanském sále na ulici Rašpilevká, v městě Krasnodar, Atamana Mikhaila Dzyubu přijali 1. zástupce Vojskového Atamana KKV Konstantin Perenižko a 1. zástupce Atamana města Krasnodar Michail Litviněnko.

Projednali otázky archivně-historické, memoriální, vojensko-patriotické a kulturní práce. Osobní zájem projevili o Kubánský archiv, jehož část se nachází v Praze, založení dětských kozáckých táborů v Čechách, provedení akcí spojených s 5.výročím přepohřbení Fedora Ščěrbiny, lázeňsko-ozdravné pobyty v Čechách pro zasloužené kozáky Kubáně, mezinárodní kozácké-sportovní akce atd.

Byly předloženy směry spolupráce a přijato rozhodnutí podepsat smlouvu o vzájemné spolupráci v brzké době. V současné době probíhají přípravy a odsouhlasování projektu smlouvy.

Ve stejný den, 29. února, se uskutečnilo jednání Atamana Mikhaila Dzyuby s hlavním sbormistrem Kubánského kozáckého sboru, Albanovym Ivanem Alexejevičem, který předal Všekozáckému svazu Českých zemí a Slovenska knihy Viktora Zacharčenka „písně pro národní sbor i sólisty na básně ruských básníků“. Při tomto jednání přislíbil intenzivní pomoc při založení folklorní kozácké skupiny v Čechách, při Všekozáckém svazu Českých zemí a Slovenska.

Autor:
Ataman Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Esaul
Mikhail A. Dzyuba, 29.2.2012

Překlad:
Tajemnice Atamana pro komunikaci se státní správou, veřejností
a sdělovacími prostředky
Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska
Irena Dzjubová