14. prosince 2020 se konala Mezinárodní konference věnovaná 100. výročí Exodu – Krymské evakuace v r. 1920

Kozáci VSČzS zorganizovali v Praze Mezinárodní konferenci k 100. výročí vynucené emigrace z Ruska v 20. letech 20. století