Založena «Vrchní Rada Atamanů Evropy (států Evropy «vzdáleného zahraničí »)

Z podnětu delegátů – účastníků 4. světového kongresu kozáků, který se konal v hlavním světovém městě kozáků – Novočerkask, 27. – 30. září 2012, se konala v Praze 24. – 25. listopadu 2012 konference – Shromáždění evropských Atamanů kozáckých organizací (zemí «dalekého zahraničí»).

Hlavním úkolem bylo shrnutí 4. světového kongresu kozáků v Novočerkasku.

Na jednání bylo rozhodnuto nazvat Mezinárodní kozáckou konferenci, která proběhla 24. – 25. listopadu 2012 v Praze jako – 1. Shromáždění Atamanů států Evropy (států «dalekého zahraničí»).

Na 1. Shromáždění Atamanů zemí Evropy (států «dalekého zahraničí») byla projednána a založena nezávislá “Nejvyšší rada Atamanů Evropy («států dalekého zahraničí»).

Myšlenka vyhodnocení závěrů 4. Světového kongresu kozáků vznikla v Hannoveru (Německo) 1. září 2012, když se na pozvání kozáků z Hannoveru účastnila delegace Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska jejich kozácké přísahy. Atamani kozáckých organizací Evropy, kteří přijeli na tuto akci, prodiskutovali nadcházející 4. Světový kongres kozáků a dohodli se, že po skončení kongresu jej vyhodnotí. Rozhodli, že konferenci zorganizuje a průběh zajistí Všekozácký Svaz Českých zemí a Slovenska a místo jejího konání bude v Praze.

Termín konání konference a zápis jednání byl stanoven na začátek listopadu tohoto roku. Opakovaně byly shromažďovány a probrány kontakty na všechny oficiálně existující kozácké organizace Evropy (státy «dalekého zahraničí») a byli kontaktováni a informováni jejich představitelé.

Vzhledem k omezenému času konání akce, jejímu čistě pracovnímu charakteru, bylo rozhodnuto nezvat na akci zástupce kozáckých organizací, které nejsou zahrnuty v seznamu státy «dalekého zahraničí» Evropy, a také nezvat zástupce jiných občanských, politických a dalších organizací a pozorovatelů.

Podle protokolu se konference mohli zúčastnit z jedné organizace vždy Ataman a jeho zástupce, dále další 2 členové jejich organizace s právem na jednoho hlasu za organizaci. U registrace museli předložit kopii originálu registračního dokumentu organizace s jeho překladem do ruštiny.

Na konferenci se zaregistrovali Atamani a zástupci kozáckých organizací z Rakouska, Bulharska, Německa, Francie, České republiky a Slovenska a Švýcarska. Atamani Anglie, Polska, Lotyšska, Srbska napsali oficiální dopis, že ze závažných důvodů nemohou být přítomni na shromáždění a při tom vyjádřili svoji podporu účastníkům shromáždění.

Konference se zúčastnili tři zástupci Stálého pracovního prezidia kongresu kozáků zvolení na 4. Světovém kongresu kozáků 2012 v Novočerkask (E.N.Isaak-Martyniuk – Německo, M.A.Dzyuba – Česká republika, I.I.Avtutov – Bulharsko). Zaregistrováno bylo 27 účastníků shromáždění.

Povinnostmi dozorčím esaulcem byl pověřen sotnik Sokolov M.A., vykonavatelé: vachmistr Serdyuk V.J, podcharunžij Nestrugin J.I.

Zapisovatel: Machulin V. A.

Vedoucím 1. Shromáždění Atamanů států Evropy států  «dalekého zahraničí» byl zvolen Ataman Dzyuba M.A.

Na Vyšší radě Atamanů Evropy (států «dalekého zahraničí»):

– byly projednány výsledky 4. Světového kongresu kozáků,

– byly dány pokyny a návrhy členům pracovního prezidia Světového kongresu kozáků, na aktuální otázky kozáckého hnutí (kozáctva «dalekého zahraničí»)

– projednáno a poděleno o své pracovní zkušenosti s veřejnými kozáckými organizacemi ve střední a západní Evropě,

– byly předloženy návrhy na provedení rozhodnutí přijatých usnesení ze 4. Světového kongresu kozáků,

– byla založena na “Vyšší rada Atamanů Evropy (států «dalekého zahraničí»)

Z časových důvodů bohužel nebyly projednány tyto body programu:

– prodiskutovat Světové ekonomické fórum v Praze, věnovaný 200. výročí bitvy pod Kulmem v roce 2013

– prodiskutovat podmínky pro vytvoření jednotného evropského kozáckého trhového centra (Cossack Trading) v roce 2013

– shlédnout prezentaci Mezinárodního kozáckého dětského tábora v České republice

             Byl odsouhlasen Projekt REZOLUCE 1.shromáždění Vyšší rady Atamanů Evropy (států „dálného zahraničí“). Bylo rozhodnuto do 10.prosince 2012 odsouhlasit a schválit konečnou verzi REZOLUCE. A po schválení ji zveřejnit veřejnosti i médiím.

Ve volném čase mezi zasedáními se účastníci akce přátelili a diskutovali o problémech kozáctva. Organizátoři akce se snažili maximálně zaplnit volný čas kulturními a historickými akcemi.

 

Autor:
Ataman Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Vojskový staršina
Mikhail A. Dzyuba, 27.11.2012

Překlad:
členka redakční rady
Všekozáckého svazu
Českých zemí a Slovenska
Marie J. Skopalová

Další informace o akci si prohlédněte zde:

http://www.russkiymir.nl/news.php?readmore=411 

http://ptel.cz/2012/12/mezhdunarodnaya-kazachya-konferenciya-proshla-v-prage/

http://my.mail.ru/community/krugob.edineniia/1D7AA59031471649.html

http://rus.ruvr.ru/2012_11_30/V-Prage-izbrali-sovet-atamanov-Evropi/

Videoreportáž z akce: http://www.integraltv.cz/event/93-kazak-conference