Svátek Zesnutí Přesvaté Bohorodice na Olšanech v Praze

Kozáci Všekozáckého svazu se, 28. srpna 2014, tradičně zúčastnili sváteční liturgie v chrámu na Olšanech.

Celý pravoslavný svět si modlitbou připomněl, 28.srpna, svátek Zesnutí přesvaté Bohorodice.

Kozáci Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska již tradičně přijali pozvání a zúčastnili se sváteční liturgie, která se uskutečnila v chrámu na Olšanech v Praze.

Bohoslužba v tomto slunečném dni proběhla před chrámem a celou bohoslužbu vedl arcibiskup pražský a českých zemí, vladyka Jáchym s pomocí dalších duchovních pravoslavné církve českých zemí a na Slovensku. V současné době je v chrámu nový otec představený, ot. Dorotek (Rapsun), který kozáky pozval i na pohoštění, po sváteční liturgii.

Během průvodu kozáci VsČzS nesli ikonu dne – ikonu Zesnutí svaté bohorodičky.

V tomto roce byl svátek v chrámu opravdu velký a vydařený, protože v září, před 90 lety, byl našimi předky položen základní kámen tohoto chrámu. (11. září 1924 biskupem Sergejem (Korolevym)).

Kozáci Všekozáckého svazu a pravoslavní farníci chrámu Zesnutí přesvaté bohorodice na Olšanech v Praze naplánovali několik akcí na počest tohoto významného jubilea.

Od rána do večera bily nad mohylami našich předků- emigrantů zvony.

Věčnou památku všem, co již nejsou s námi a dej Bože mír všem živým!

Autor:
Zástupce Atamana
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
Esaul Anatoly V. Grogoriev, 29.8.2014

Překlad:
členka redakční rady
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
Adriana A. Kokuňková

Informace o chrámu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_Zesnut%C3%AD_p%C5%99esvat%C3%A9_Bohorodice_(%C5%BDi%C5%BEkov)
Akce svazu v roce 2013: http://www.kazaki.cz/cs/svatek-zesnuti-presvate-bohorodice-v-praze/
Akce svazu v roce 2012г: http://www.kazaki.cz/cs/chramovy-svatek-na-olsanech/