Akce věnovaná 201.výročí bitvy u Chlumce (Kulm r. 1813)

Na pozvání starosty Města Chlumec, 29.8.2014, navštívili kozáci Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska severní Čechy.

Na pozvání starosty města Chlumec, Petra Maxy, se delegace kozáků zúčastnila v pátek, 29. sprna, vzpomínkové akce, věnované 201. výročí bitvy u Chlumce (1813).

Organizátoři akce, obyvatelé Chlumce i okolních měst a historici každoročně slaví tento významný den. Bohužel letos se této akce zúčastnili jen kozáci VSČzaS, ne však zástupci velvyslanectví RF, Běloruské republiky, ruského konzulátu v Karlových Varech ani zástupci Koordinační rady ruských krajanů.

I přes chladné počasí , před návštěvníky této události, předstoupil Vojenský historický klub z Chlumce pod vedením hejtmana 42. regimentu, pana Slavíka a kozáci Všekozáckého svazu pod vedením Atamana. Obě skupiny v uniformách s prapory, za zvuků bubnů zahájili pochod s hosty a účastníky této sváteční akce.

Věnce a květiny ozdobené stuhami účastníci položili k památníku v Chlumci, k pruskému a rakouskému památníku ve Varvařově, francouzskému a ruskému v Přestanově a celou akci zakončili modlitbou a položením květin s georgijevskými stuhami u hromadného hrobu v Přestanově.

V tomto roce panychidu, organizovanou esaulem V.L. Kuprejčikem, proved otec Pavel,  představený pravoslavného chrámu v Ústí nad Labem.

Po panychidě vystoupil s proslovem otec Pavel a starosta obce Přestanov, pan Černý, který návštěvníkům sdělil zajímavé historické skutečnosti. V neposlední řadě vystoupil také Ataman Všekozáckého svazu Mikhail Dzyuba, který poděkoval za účast a popřál všem účastníkům a hostům jen to nejlepší. S poděkováním za zvládnutou organizaci a za účast kozáků se připojil zástupce starosty města Chlumce pan Slavík a pozval účastníky na slavnostní oběd.

Ataman Všekozáckého svazu, v kruhu svých kozáků, poskytl interview novinám “Metropol”, jejichž výjezdní skupina přijela, z Ústí nad Labem, zaznamenat informaci o této akci.

Ataman Všekozáckého svazu novinářům představil činnost Všekozáckého svazu a pozval je na sobotní vystoupení folklorního souboru Všekozáckého svazu ,,Kozáci Vltavy”, které se uskuteční, v sobotu 30.8., na hlavním náměstí Města Chlumec.

Minulý rok se Všekozácký svaz účastnil velkých oslav 200. výročí bitvy u Chlumce a  přijal I aktivní účast v přípravě této akce.

Naše kozácká organizace má v dlouhodobém plánu každoročně se této akce účastnit.

Nezapomínejme, že osobnost člověka je také dána jeho vztahem k historii.

Díky Bohu ,že jsme kozáci!

Autor:
Náčelník oddílu propagace a vnějších vztahů
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
chorunžij Vasilij A. Machulin, 1.9.2014

Překlad:
Zást. náčelníka oddílu propagace a vnějších vztahů
Adriana A. Kokuňková