Svátek sv. Trojice

V tento velký svátek se již tradičně shromáždili kozáci a kozačky Všekozáckého Svazu u chrámu na Olšanském hřbitově v Praze.

Početná kozácká stráž přivítala a doprovázela Metropolitu Českých zemí a Slovenska, vladyku Kryštofa, do chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice. Stalo se již tradicí, že se kozáci nejen přišli pomodlit, ale i pomoct s organizací pořádku při tomto pravoslavném svátku. Liturgie se konala před chrámem kvůli velkému množství věřících (cca 1000 lidí).

Po bohoslužbě se kozáci a kozačky Všekozáckého svazu sešli u slavnostního oběda, na který přijal pozvání i vladyka Kryštof. Hostem na archijerejské liturgii i u slavnostního stolu byl generál-plukovník, profesor, doktor práv, předseda Mezinárodního antiteroristického Svazu v Evropě, čestný akademik Ruské Akademie Umění, představitel AEROFLOTU KARGO v ČR a SR, Bondarenko Igor Ivanovič.

Igor Ivanovič je kromě toho od 90let min.století i jedním z aktivních účastníků znovuzrození kozáctva v Rusku a se zájmem přijal nabídku Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska na založení kozácké stanice v Bratislavě, na Slovensku.

AEROFLOTKARGO a pan Bondarenko I.I. jsou také organizátory mnohých výstav inkon a obrazů s pravoslavnou tématikou v Evropě (www.aircraftgallery.eu).

V rámci oslav svátku sv. Trojice, přečetl kozácký plukovník Stěpanov A.P. rozkaz, ve kterém po požehnání Metropolity Českých zemí a Slovenska a rozhodnutí Atamanské Rady Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska je od 29. května 2012 Atamanovi Všekozáckého Svazu M.A. Dzyubovi udělena kozácká hodnost: Vojskový staršina. General-plukovník Bondarenko I.I. v přítomnosti vladyky Kryštofa a kozáku Svazu osobně předal výložky Vojskového staršiny našemu Atamanovi.

Ljubo!

Autor:
Zástupce Atamana Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Esaul
Zdeněk J. Dragoun, 3.6.2012

 

http://www.watchanywhere.online/plump-drunk/black-girl-fucks-white-step-father-big-dick-white-boy-cumming-in-little-black-womans-pussy/