Představitel Všekozáckého Svazu jednal s Atamany a kozáky Těrského Kozáckého vojska