Svátek Proměnění Páně v Čechách

Kozáci Všekozáckého svazu přijeli, 19. srpna 2014, do Těšova pozdravit farníky u příležitosti chrámového svátku.

Na pozvání váženého emeritního metropolity Českých zemí a Slovenska vladyky Kryštofa, se delegace Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska zúčastnila sváteční liturgie zasvěcené velkému pravoslavnému svátku Proměnění Spasitele Ježíše Krista nebo jak také tento svátek nazývají bratři slované ve východní Evropě: «Яблочный Спас».

Více o historii tohoto svátku naleznete na stránkách:
http://azbyka.ru/days/prazdnik-preobrazhenie-gospoda-boga-i-spasa-nashego-iisusa-hrista

Oslavy svátku proběhly na západě Čech, v Karlovarském kraji, v neveliké vesnici Těšov. Na tomto krásném místě, podle Boží vůle,  pod vedením vladyky Kryštofa, před očima roste pravoslavný monastýr Proměnění Páně i Spasitele Ježíše Krista zasvěcený pravoslavné církvi českých zemí a Slovenska.

Před začátkem bohoslužby byl pokřtěn starosta jedné z osad blízko Těšova. Potom za zvuků zvonů chrámu, ve společnosti mnoha příchozích, farníků a poutníků, vladyka Kryštof zahájil sváteční liturgii.

Po skončení této krásné liturgie si každý popřál vše nejlepší k tomuto svátku. Členové Všekozáckého svazu předali pozdrav věřícím od Atamana, Všekozáckého svazu, Dzyuby a všech členů kozácké organizace. Zástupce Atamana, esaul Grigoriev předal vladykovi Kryštofovi dárek a kytici bílých růží.

Po skončení oficiální části se všichni zúčastnili svátečního oběda. Na dvoře kláštera byly vystaveny koše s jablky a dalším ovocem pro pohoštění všech farníků a hostů.

Vladyka Kryštof, v telefonním rozhovoru s Atamanem poděkoval celé delegaci kozáků z Všekozáckého svazu, jmenovitě esaulu A. V. Grigorievovi a chorunžimu A. S. Zuevovi za osobní účast při oslavě svátku a vyjádřil naději na další spolupráci Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska a Pravoslavné církve českých zemí a na Slovensku.

Autor:
Zástupce atamana
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
esaul
Anatoly V. Grigorijev, 22.8.2014

Překlad:
Členka redakční rady
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
Adriana A. Kokuňková