Kozáci, Velká válka (1914-1918), současné Česko

Delegace Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska, uskutečnila další akci, u příležitosti 100. výročí začátku 1.světové války.

Po celém světě se uskutečnily různé oslavy k památce 1.světové války, která probíhala mezi lety 1914-1918.

Kozáci Všekozáckého svazu také k tomuto výročí naplánovali a uskutečnili různé historické akce – besedy, pietní akce s položením věnců, uskutečnili setkání s lidmi, kteří dnes pracují v různých institucích, které se zabývají historií a ochraňují památné informace o tomto období světové historie.

V pátek, 15.srpna 2014, delegace kozáků a kozaček, vedena Atamanem Všekozáckého svazu M.A.Dzyubou, přijala pozvání města Jaroměře a připomněla si  100.leté výročí 1. světové války.

Hned časně z rána, na radnici města Jaroměř, se delegace setkala s tajemnicí úřadu Ing. Skovajsovou a vedoucí odboru kultury města Jaroměř Ing. Steklou. U šálku kávy se delegace podělila o informace o doposud provedených akcích, o akcích připravovaných a také o tom, co se kolem Všekozáckého svazu děje a jaké jsou jeho plány do budoucna. Zástupci Svazu také nabídli vystoupení folklorního souboru Kozáci Vltavy pro místní obyvatele.

Hosté a hostitelé si vyměnili dárky a suvenýry. Zástupci města zorganizovali pro delegaci návštěvu pevnosti Josefov i prohlídku městského muzea, které je zasvěceno 1.světové válce.

Nakonec se přítomné ženy pracující na Městském úřadě Jaroměř vyfotili s přítomnými kozáky a kozačkami oblečených do typických národních krojů. Delegaci i zástupcům města Jaroměř  zůstala pěkná vzpomínka na společně strávený čas.

Dále delegace VSČZaS, za odborného doprovodu p. Jiřího Černého, majora AČR ve výslužbě, který má na starost městský válečný hřbitov Josefov, navštívila pohřebiště ruských válečných obětí, na kterém je pohřbeno více než 3000 vojáků, většina pak z řad bojovníků ruského impéria. Na fotografiích před vchodem na pohřebiště bylo mnoho snímků, které kozáky zobrazují.

Více a podrobněji se o této problematice můžete dočíst na internetových stránkách. Např.: Památník ruským zajatcům na hřbitově v Josefově (1914-1918) http://www.vets.cz/vpm/8734-pomnik-obetem-1-svetove-valky/

 

Delegace Všekozáckého svazu se pomodlila u památníků ruským zajatcům za památku zesnulých, položila věnec k památníku a uspořádala malé setkání.

Jiří Černý, správce městského vojenského hřbitova a památníku Josefov vyznamenal členy svazu Atamana M.A. Dzyubu, zástupce atamana A.A. Manzhulu, náčelníka oddílu V.A. Machulina, zástupce náčelníka oddílu V.L.Kuprejčíka památeční medailí ,,Památce Velké války”.

Po té, delegace navštívila pevnost Josefov, prošla podzemním labyrintem a pohovořila s odborníky, kteří se touto částí historie zabývají.

Na konci návštěvy si delegace prohlédla nově otevřenou výstavu “Velká Válka 1914-1918”v Městském muzeu města Jaroměř. Hlavní část výstavy je věnována mj. ruským zajatcům, kteří byli umístěni v tomto zajateckém táboře.

Exponáty výstavy se skládají z vojenských artefaktů, mnoho z nich je kozáckých. Celé první poschodí je věnováno pracem zajatců, kteří je vyměňovali např. za jídlo.

Na území dnešních Čech se nachází okolo 80 ruských pohřebišť vojáků padlých v 1.světové válce (1914-1918).

Atamanská rada Všekozáckého svazu se rozhodla, že přijme pozvání zúčastnit se v panichydě za pokoj padlých v 1.světové válce, která bude organizována v chrámu svatých Novomučedníků a vyznavačů ruské země, v Ústí nad Labem, dne 31. srpna 2014.

Zvláštní poděkování patří místostarostovi Města Jaroměř Františkovi Brabcovi a náčelníkovi oddílu kultury VSČzS Ireně Dzjubové.

 

Autor:
Ataman
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
Kozácký plukovník
Mikhail A. Dzyuba, 17.8.2014

Překlad:
členka redakční rady
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
Adriana A. Kokuňková