Štáb Kozáků VSČzS se přestěhoval do nového prostoru Pravoslavného duchovního centra v Praze

Pravoslavná obec při chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodičky v Praze si, na podzim 2020, pořídila vlastní prostory.