Pravoslavný Voráček a udržování kozáckých tradic v zahraničí

Kozáci Všekozáckého svazu šíří Pravoslaví v Čechách.

Jedním z pravidel pro přijetí mezi kozáctvo je být pravoslavným. Kvůli zachování tradic našich předků  kozáci Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska nepraktikují jen činnost kulturně-historickou, ale také misijní. Tedy pěstování a šíření pravoslaví.

Jeden z nových členů Všekozáckého svazu byl před přijetím mezi nás pokřtěn, 17. listopadu 2013, v chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanech.

Rodový kozák, 49 letý Vladimír Voráček  se narodil v České republice, jeho rodiče taktéž, jeho babička však byla donská kozačka ze Salských stepí.

Vladimír nejen, že umí nádherně jezdit na koni, ale toto umění se již učí také jeho syn. Nejednou navštívili zem svých předků v Rostovské oblasti, absolvovali zde mnohokilometrové putování po okolí. V tomto roce, také s potomkem kubáňského kozáctva ze stanice Paskovskou s 56 letým Alexejem Žákem, který se také narodil v Čechách, nenavštívili jen Don ale také Kubáň.

Kmotrem Vladimíra se stal načelník oddílu Všekozáckého svazu esaul Anatolij Grigorjev, který je předsedou Rady starších  a také příkladem pro ostatní kozáky.

Představený chrámu, otec Vladislav (Dolgušin) požehnal novému pravoslavnému a všem kozákům, kteří se křtu účastnili.

Všichni ostatní se připojili k požehnání a popřáli jen to nejlepší našemu bratru v Kristu.

O historii svého kozáckého rodu, Vladimír, napíše na naše stránky.

Sláva Bohu, že jsme kozáci!

Autor:
náčelník PR oddílu a vnějších vztahů
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
Irena V. Dzjubová, 18.11. 2013

Překlad:
členka redakční rady
Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska
Adriana A. Kokuňková