Kozácký „subotnik“ v monastýru sv. Prokopa Sázavského

Dobrovolníci Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska, o víkendu, 12. října 2013, pracovali v jednom z klášterů v Severních Čechách.
Kozáci Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska udržují úzké kontakty s místní pravoslavnou církví a dle jejích potřeb již nejednou přiložili ruku k dílu.

Zatím poslední subotnik se konal 12. října 2013 a byl pomocí monastýru sv. Prokopa Sázavského v Mostě, jehož představitelem je archimandrita Izaiáš.

V 80. letech minulého století ustoupilo historické centrum města těžbě hnědého uhlí. Byl zbourán i pravoslavný kostel a církev dostala náhradou rozlehlou vilu, ve které se nyní nachází monastýr. V původním chrámu byla i paměťní deska věnovaná v zajetí zemřelým ruským vojáků. Nyní je umístěna u vchodu do monastýru a účastníci  subotniku – kozácký plukovník A.P. Stěpanov, esaul Z.J.Dragoun a podchorunžij I.I.Morenko se u ní společně s archimandritou Izaiášem krátce pomodlili.

Pak už následovalo  pohoštění čajem, převlečení do pracovního a vzhůru do práce. Monastýr prochází rozsáhlou rekonstrukcí, při které vzniklo mnoho suti. Právě její vynesení z budovy na přilehlý dvůr bylo úkolem pro kozáky. Práce šla rychle od ruky a archimandrita Izaiáš  neskrýval svůj údiv a potěšení nad vykonanou prací. Bylo domluveno, že v případě potřeby se na kozáky opět obrátí, aby se monastýr brzy zaskvěl v celé své kráse.

Zatímco podchorunžij Morenko odjel z Mostu na návštěvu k přátelům do Německa, zbývající dva účastníci subotniku navštívili místní bazén, kde relaxovali v sauně. Shodou okolností zde probíhala akce na podporu boje s rakovinou prsu a tak na ni finančně přispěli a v improvizované tombole vyhráli drobné dárky. Navíc jim byl změřen tlak.

V západních Čechách se nachází další monastýr Proměnění Páně, kam se uchýlil vladyka Kryštof, jeden z iniciátorů obnovy kozáctva v České republice. Monastýr se nachází v malebné leč poněkud drsné krajině a tak je důležitá dostatečná zásoba dřeva na topení. Její přípravy se v letošním roce již dvakrát ujali kozácký plukovník A. Stěpanov a esaul Z. Dragoun. A jelikož jsme dostali zprávu, že dorazila další dodávka dřeva, nebylo to naposled.

Pořádání subotniků je nejen konkrétní pomocí místní pravoslavné církvi, ale i prostředkem stmelování kozáckého kolektivu.

Autor:
náčelník oddílu patrioticko-pedagogické
a nábožensko-duchovní služby
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
Esaul Mgr. Zdeněk Dragoun, 15.10.2013