«Kozácký bivak – 2020» a vzpomínkové akce k 207. výročí «Bitvy u Chlumce (Kulm 1813)», proběhly v severozápadních Čechách

Kozáci VSČzS, první víkend září 2020, uspořádali svůj tradiční Kozácký bivak na poli bitvy u Kulmu.

 

Každoročně Kozáci „Kozáckého sdužení VSČzS“ žijící v Čechách a na Slovensku organizují a provádějí dvě akce pod názvem „Kozácký bivak“. První z akcí v červenci je směrována ke Dni Pravoslavné rodiny (Petra a Fevroniji), zatímco druhá akce se koná na přelomu srpna a září v souvislosti s připomínkou hrdinného vítězství Ruské armády nad napoleonskými vojsky v Bitvě u Chlumce (Kulm) v roce 1813. Bohužel letos, vzhledem k opatřením přijímaným v souvislosti s pandemií koronaviru, se první Kozácký bivak nekonal.

Štáb VSČzS rozhodl provést II. Kozácký bivak 2020 tradičně v autokempu Chabařovice v severozápadních Čechách u hranic s Německem, ve stejných místech, kde před 207 lety proběhla historická bitva u Chlumce (Kulmu) v roce 1813.

Akce byla dopředu domluvena se starosty a administrativou přilehlých obcí Chlumec, Přestanov, Krupka a Varvažov.

V pátek 4. září od 10 do 12 hodin účastníci akce navštívili 8 pomníků koaličních vojsk bojujících proti Napoleonovi a položili k nim květiny. Mezi účastníky akce byli starostové přilehlých obcí Chlumec, Přestanov, Krupka a Varvažov, Kozáky VSČzS vedl Ataman M. A. Dzjuba, představitele Klubu vojenské historie vedl J. Slavík, dále se účastnili zástupci hromadných sdělovacích prostředků a českých společenstev. Bohužel letos chyběli při pokládání věnců a květin a souvisejících akcí představitelé Velvyslanectví Ruské Federace v ČR, přestože byli organizátory vzpomínkových akcí pozváni.

U hromadného hrobu vojáků padlých v Bitvě u Chlumce roku 1813 uspořádali Kozáci Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska panychidu, kterou sloužil duchovní VSČzS protojerej Miroslav (Vachata), představitel Chrámu sv. Václava v Krupce.

Starosta města Chumec Roman Zettlitzer podrobně pohovořil o osudu Památníku, který vznikl z iniciativy místních obyvatel v roce 1913, 100 let po Bitvě u Chlumce, a pozval hosty na slavnostní oběd.

Po obědě se Kozáci ubytovali v autokempu Chabařovice a následně odjeli do Ústí nad Labem na střelnici na Mariánské skále. Jako v předchozích letech i letos střelecký závod o „Pohár VSČzS 2020“ organizoval jako řídící střeleb sotnik VSČzS Stanislav S. Körner, pomocníkem řídícího střeleb byl pan Arnošt Filla.

V závodě se střílelo celkem z 5 zbraní: samonabíjecí pistole CZ 75B, opakovací brokovnice „pumpa“ Winchester Defender 12, samonabíjecí pušky CZ 858 Tactical a PPŠ-41 Špagin a legenda obou světových válek, ruská opakovací puška Mosin 1891/30. Kozáci i naše Kozačky se aktivně účastnili střeleckého závodu.

V pátek večer po návratu ze střelnice do kempu připravil Vladimir Maščenko uchu (rybí polévku) „po Kozácku“.

Po večeři organizátoři střeleb provedli vyhodnocení střeleckého závodu a vyhlásili vítěze jednotlivých zbraní a celkového vítěze závodu. Ceny – pohárky s potiskem znaku VSČzS a vypsaným typem zbraně (kategorie) za 1. místo obdrželi po jednotlivých zbraních:
samonabíjecí pistole CZ 75B                                      A. Filla
opakovací brokovnice Winchester Defender 12     ot. Miroslav
samonabíjecí puška CZ 858 Tactical                        M. A. Dzyuba
samonabíjecí puška PPŠ-41 Špagin                          I. Dzjubová
opakovací puška Mosin 1891/30                               I. Turanin
Celkovým vítězem všech zbraní se stal sotnik S. S. Körner, který byl současně iniciátorem a sponzorem cen pro vítěze střeleckého závodu „Pohár VSČzS 2020“ a jenž rovněž předal ceny vítězům jednotlivých zbraní.

V Kozáckém kruhu za společným stolem u ohně Kozáci poseděli v družném rozhovoru do pozdních nočních hodin.

V sobotu, která byl druhým dnem akce, přejeli Kozáci VSČzS do Chlumce na rekonstrukci „Bitvy u Chlumce 1813“, kterou organizovaly výše uvedené obce pod celkovým vedením starosty Chlumce. Letos se rekonstrukce bitvy účastnilo více než 500 členů různých historických klubů z Čech, Slovenska, Polska, Německa, Belgie, Rakouska, Itálie a Francie.
( https://www.facebook.com/bitvauchlumce )

Ataman VSČzS kozácký plukovník Michail Dzjuba ve svém projevu poděkoval organizátorům akce a jmenovitě starostovi města Chlumce Romanu Zettlitzerovi za pozvání na pamětní akce.

V sobotu večer Ataman VSČzS spolu se svými pomocníky připravil pro Kozácký bivak na ohni plov ze skopového masa.

V neděli v kempu proběhly sportovní soutěže mezi účastníky Kozáckého Bivaku – 2020, který jako každý rok spojil nejen Kozáky žijící za hranicemi historické Vlasti, ale i příznivce VSČzS, kteří se akce zúčastnili a „ochutnali“ atmosféru Kozácké kultury a tradic.

V neděli pozdě večer se účastníci, Kozáckého Bivaku – 2020 v Čechách, rozjeli do svých domovů.

https://kazaki.cz/cs/kozacky-bivak-i-2017-v-breznici/

 

Sláva Bohu, že jsme Kozáci!

1.zástupce Atamana VSČzS
sotnik Mačulin V. A.

Chlumec, 6. 9. 2020

Překlad: Körner Stanislav S., sotnik VSČzS