Kozáci Všekozáckého svazu podpořili Srby, žijící v Čechách

29. listopadu 2013 se kozáci zúčastnili 6. Dnů srbské kultury v Praze, kterou pořádá Srbské sdružení sv. Sáva. Svým vystoupením Dny slavnostně uzavřeli.

29. listopadu 2013, se na pozvání, paní Branislavy Kubešové, předsedkyně představenstva Srbského sdružení sv. Sávy v České Republice, zúčastnila delegace kozáků Všekozáckého Svazu, slavnostního zakončení Dnů srbské kultury v Praze.

V Česku je Srbské sdružení sv. Sávy, již dlouho známé jako zástupce srbské menšiny.

Obyvatelé i návštěvníci Prahy mají možnost, každoročně se zúčastnit Dnů srbské kultury, které organizují vedoucí této srbské organizace. Akce trvá déle než 25 dnů, a zahrnuje ukázky krojů, ochutnávku jídel a nápojů srbské národní kuchyně, promítání filmů, tematické výstavy, konference a večírky (viz program v příloze).

Akce se účastní i hosté z Magistrátu hlavního města Prahy, ministerstva kultury a vnitra, i zástupci jiných občanských sdružení.

V letošním roce Všekozácký Svaz na závěr akce věnoval Srbskému Kulturnímu Centru i jeho hostům, nezapomenutelné vystoupení folklorního souboru Svazu – Kozáci Vltavy, který zpívá kozácké písně v ruském, ukrajinském i českém jazyce.

Akce se konala v Srbském Kulturním Centru v ul. Sokolská, v Praze 2. Konference “Srbská diaspora ve Střední Evropě” se zúčastnili hosté z Polska, Německa, Rakouska, Maďarska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Švýcarska, Srbska i Česka. Vystoupení kozáků se setkalo s velkým úspěchem, o čem svědčí i řada nabídek ke společným akcím.

Ataman Všekozáckého Svazu Michail Dzjuba ve svém uvítacím projevu poděkoval organizátorům a připomněl, že kozáci, jako národ, byli perzekuováni, a jejich nejlepší představitelé, byli nuceni nedobrovolně opustit ve 20-tých letech minulého století svou vlast. Stejně jako Češi, Slováci a Rusíni pohostinně přijali ruskou emigraci, tak i srbské obyvatelstvo přijalo více než 5 tisíc kozáků a kozaček. Díky akci krále Alexandra I., jim byl poskytnutý azyl a práce na železnici Alcázar v Srbsku. Srbská země přijala kozáky a oni se stali jedním z mnohých národů žijících v této evropské zemi. Kozáci Všekozáckého Svazu věnovali členům srbské diaspory v České republice dárky a upomínkové předměty odrážející jejich kulturní a historické dědictví.

Byla to další akce družby a vzájemné spolupráce mezi etnickými menšinami žijícími v České republice.


Autor:
náčelník oddílu kulturně-folklorní služby
Všekozáckého Svazu Českých Zemí a Slovenska
Irena V. Dzjubová, 22.11.2013

Překlad:
člen redakční rady
Dušan J. Žižák