Kozáci VSČzS, žijící na Slovensku, uskutečnili 23. května a 3. června 2021 tematické kozácké akce na Slovensku

Vzpomínková akce u hrobu vojáků v Osadném a Den dětí v Sečovské Poliance

 

Dňa 23.05.2021 kozáci a kandidáti VSČZS v ranných hodinách navštívili pravoslávny chrám Vznesenia Hospodinovho v Osadnom  okres Snina. Obec osadné sa nachádza na severovýchode Slovenska, ktorá hraničí s Poľskom. V tejto oblasti prebehli ťažké boje v prvej svetovej vojne.

Pozostatky padlých 1025 vojakov sú umiestnené v krypte o rozmeroch 4×1,5 a hĺbke 7-11 metrov ktorá sa nachádza pod oltárnou časťou chrámu. Na stenách krypty sa nachádzajú pravoslávne ikony, a je sprístupnená non stop.

Kozáci boli zapojený pri obradoch v chráme, po obradoch ich slávnostne privítal miestny duchovný Peter Soroka. Kozáci VSČS doniesli do chrámu putovnú ikonu Kazanskej Božej materi ktorú umiestnili pred pravú časť oltára.

Veriacim z Osadného a množstvu hostí ktorý navštívili chrám v Osadnom  kvôli tejto udalosti predstavil Peter Soroka kozákov VSČZS a dal slovo Marošovi Nemčíkovi. Maroš Nemčík vo svojom príhovore poďakoval za privítanie a veriacim  a porozprával príbeh Ruských kozákov ako museli opustiť svoju rodnú zem. Ako príklad uviedol osud Nikolaja Jefanova kubaňského kozáka ktorý po príchode do Československa vyštudoval na Karlovej univerzite lekára, počas druhej svetovej vojny pomáhal sovietskym vojakom, aj keď po tom veľmi túžil do svojej rodnej vlasti sa nikdy nevrátil. Preto aj tu do osadného doniesli kozáci Ikonu Božej materi ktorú darovali kozáci z Krymu pre kozákov VSČZS aby putoval po Československu a veriaci pri modlitbe si spomenuli na týchto padlých vojakov ktorý stratili životy v tejto zemi.

Po svätej omši sa kozáci za účasti duchovného presunuli do krypty kde Kozáci obdžali pamätné kríže VSČzS k 100 výročiu Ischoda, Kozáci poďakovali sa duchovnému za srdečné prijatie a zapísali túto návštevu do kroniky nachádzajúcej sa pri vstupe do krypty.

Deň detí

Dňa 3.6.2021 na pozvanie  obce Sečovská Polianka (s ktorou má VŠZČS  zmluvu o vzájomnej spolupráci) zúčastniť sa akcie deň deti a oboznámiť deti a mládež s kozáckymi tradíciami.  Kozáci došli na miestne ihrisko kde predvádzali kozácku kultúru. Na úvod obehli členky jazdeckej stanice Ondava na koňoch celý športový areál čo vzbudilo veľkú pozornosť.

Na stanovišti vyhradenom pre kozákov si členovia VSČZS pripravovali svoje stanovišťa. Kozák VSČZS Peter Tirák mal na starosti lukostreľbu z krymského luku, až do konca akcie bol pri lukostreľbe veľký rad na koniec urobil Peter Tirpák urobil malú súťaž kde do finále sa dostali chlapci rozdielnych etník, kvôli dobrej atmosfére skončilo finále nerozhodne. Viktor Jefanov mal na starosti zbrane predvádzal rubku a rožné techniky nožom, a nagajkov. Maroš Nemčík predviedol flankirovku kde si mohli deti vyskúšať základné pohyby flankirovky ČORT čiže osmička k dispozícií mali drevenú a ti odvážnejší detskú oceľovú šašku.

Aj keď si kozáci vybrali miesto v ústraní  od tribúny o záujemcov nebola núdza tak tiež na seba upútali pozornosť praskaním s býčom.

Členovia Ondavskej jazdeckej stanice predvádzali jazdu na koni. Samozrejme že deti si nenechali ujsť možnosť povoziť sa na koni, kde sa vytvoril dlhý rad. Mladý členovia VSZČS dozerali na bezpečnosť a sami prijali lekciu flankirovky.

Na túto akciu zavítala delegácia politikov  bývalý ministri a a ex premiér Peter Pellegrini, ktorý navštívili stanovište kozákov. Kozáci im ukázali svoje zbrane a v krátkosti opísali tradície , kultúru a vznik VSZČS. Bývalí premiér  Peter Pellegrini pri rozhovore s Marošom Nemčíkom uznal, že je stabilnejšie byť kozákom ako politikom. Maroš Nemčík mu zas vysvetlil že aj v kozáctve je demokracia no je postavená na iných princípoch a to sú disciplína, česť, pravda a v prvom rade viera. Po náročnom dni o 17:30 kozáci ukončili úspešnú akciu ktorá by trvala až do neskorej noci Neúnavne deti boli z kozákov nadšené   a členovia ondavskej jazdeckej stanice odišli na koňoch cez Sečovskú Polianku.

Podcharunžij VSČzS
Maroš Nemčík
Osadné – Sečovská Polianka (Slovensko)
7. června 2021