Představitelé Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska se dne 18. června 2021 zúčastnili mezinárodní videokonference

Mezinárodní videokonference „Kozácké organizace Evropy a krajané proti falsifikaci historie Velké vlastenecké války“

 

článek je dostupný v ruské verzi našeho webu