Kozáci v Čechách oslavili „Den pravoslavné rodiny“

Tradiční oslavou si kozáci Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska, připomenuli den svatých Petra a Fevroni – 2014. 

A opět nastala dlouho očekávaná událost v životě kozácké organizace Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska – den sv. Petra a Fevroni, den pravoslavných zamilovaných, den rodiny.

Kozáci tuto akci oslavili (12.-13.7.2014) tradičně – výjezdem do přírody „kazačij bivak“. Letos se organizátoři rozhodli uspořádat akci v autokempu Chabařovice, v severních Čechách, nedaleko německé hranice. Nedaleko od místa, kde se před 201 lety odehrála bitva u Chlumce.

Kozáci Všekozáckého Svazu nepřijeli do Ústeckého kraje s prázdnýma rukama. V soboru, 12. července 2014 přivezli věřícím do Teplic (pravoslavný chrám Povýšení sv. kříže) ikonu Kazanské Matky Boží, kterou v listopadu loňského roku obdrželi darem na v Grafském přístavišti v Sevastopolu. Podívejte se na informaci k této události: http://www.kazaki.cz/cs/rusky-odchod-93-vyroci-tragedie-v-krymu/

Projekt „hostování ikony v chrámech“ pokračuje a na konci srpna letošního roku, bude ikona zapůjčena věřícím do pravoslavného chrámu v Ústí nad Labem.

V průběhu víkendu se, na břehu přírodního jezera, konaly i sportovní akce. V závěru akce nechybělo ani předávání diplomů a cen. Od večera do pozdních nočních hodin zněly, za doprovodu kytary, kozácké písně.

V kotli se vařila kaše, na dřevěném uhlí se grilovaly klobásy. U společného stolu, se z větví stromu na kozáky a členy jejich rodin, ze zavěšené ikony, dívali sv. Petr a Fevroni. Víkend uběhl rychle. Do kolektivu přibyli noví členové naší organizace, děti se měli možnost víc sblížit a dospělí, ostatně jako pokaždé, se nemohli nabažit společných rozhovorů.

Všichni účastníci byli s akcí spokojení, obzvláště pak byli vděční členům Všekozáckého svazu, kteří tuto akci uspořádali a do detailů zorganizovali. Všichni aktivní účastníci obdrželi ocenění.

Sláva Bohu, že jsme kozáci!

Autor:
Ataman
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
kozácký plukovník
Mikhail A. Dzyuba, 18. 7. 2014

Překlad:
člen Redakční rady
Dušan J. Žižák

Podrobnější informaci o svátku sv. Petra a Fevroni si můžete přečíst v našem článku z minulého roku zde: http://kazaki.cz/cs/kozaci-zijici-v-cechach-si-pripomneli-den-sv-petra-a-fevroni/