Kozáčata z Ukrajiny přijedou do dětského tábora Kazakia

Delegace Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska navštívila koncem června 2014 hlavní město Ukrajiny Kijev.

V létě roku 2013 z iniciativy Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska byl organizován a otevřen Mezinárodní dětský tábor Kazakia, pilotní projekt podporovaný zástupci České strany a vůdci kozáckého hnutí v jiných státech  ( viz. projekt  na webu )

Bohužel, záplavy na začátku června 2013 v České republice negativně ovlivnily tento projekt a tak nábor dětí probíhal až v polovině srpna. I navzdory  tomu však oddech menšího  počtu dětí z Polska, Bulharska, Ukrajiny a Ruska se uskutečnil a všichni byli spokojeni.

S kozáckými společenskými organizacemi v několika oblastech Ukrajiny byla podepsána dohoda o náboru malých kozáků v roce 2014.  Ale i tentokrát, politická nestabilita na Ukrajině a tragické události s ní spojené spolu se změnou regionálního vedení sehráli svou roli v nástupu dětí začátkem léta 2014.

Po dohodě s ukrajinskou stranou (se zájemci o letní tábory pro děti v České republice), delegace  Všekozáckého svazu pobývala v Kyjevské oblasti, městě Kyjev, kde se setkala s představiteli společenských organizací a představitelů státních orgánů odpovědných za tyto otázky.

Smluvní strany se snažili najít optimální řešení a možnost pokračovat ve společné práci na organizaci dětských pobytů v České republice.

Radnice města  Kyjeva  slíbila prostudovat otázku poslání dětí z postižených rodin do našeho tábora  částečně kompenzujíc cenu pobytu.

Delegace Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska se chopila příležitosti a  zúčastnila se takzvaný „MAJDAN“ a hovořila s lidmi, kteří tam drží svou obranu a bojují za svá práva.

Samozřejmě, že je to třeba vidět a slyšet osobně, není to pohled pro přecitlivělé  lidi.

Celkově cesta i jednání byly slibné – budeme doufat v nejlepší.

Autor:
Náčelník oddílu kulturně folklórní služby
Všekozáckého  Svazu Českých zemích a Slovenska
Irena V. Dzjubová, 07.07. 2014

Překlad:
Člen redakční rady
Všekozáckého  Svazu Českých zemích a Slovenska
Radoslav S. Škubník