IV. světový kongres kozáků

Před zahájením kongresu vedl biskup, Šachtinský a Millerovský, Ignatij spolu s duchovenstvem Donské metropole a zahraničními hosty bohoslužbu. Nejsvětější Patriarcha, Moskevský a celé Rusi, Kirill poslal svůj pozdrav organizátorům a účastníkům IV. světového kongresu kozáků.

Plenární zasedání kongresu otevřel vicepremiér Ruské Federace, předseda stálého prezidia světového kongresu kozáků D. N. Kozak. Účastníci kongresu v Novočerkasku byli přivítáni i významní hosté: Alexander Běglov – předseda rady při prezidentu RF pro spolupráce s kozáky, Vladimír Ustinov – zplnomocněný zástupce prezidenta RF v JFO, představitelé Ruské Pravoslavné církve. Gubernátor Rostovské oblasti Vasilij Goluběv referoval o konkrétních postupech místní vlády pro znovuzrození kozáctva.

Nejen záchrana historické paměti, ale taky tradiční vlastenecká výchova mládeže působí pro znovuzrození kozáctva na Donu. Rozhodnutím gubernátora je v plánu do roku 2020 rozšířit počet kozáckých vzdělávacích učilišť v Rostovské oblasti, kde se bude moct navíc vzdělávat kolem 2000 mladých kozáků. Vasilij Goluběv připomenul, že systém kozáckého vzdělávání má v regionu 212 zařízení, ve kterých studuje více než 28 tisíc studentů. V šesti donských kozáckých korpusech získává vzdělání více 1,5 tisíce mladých kozáků. Donští kadeti během několika let za sebou získali a drží titul nejlepších v celém státu a ochraňují putovní prapor prezidenta Ruské Federace v zemích Tichého Donu.

Na kongres dorazili delegace kozáckých vojsk – Volžského, Jenisejského, Zabajkalského, Irkutského, Kubáňského, Sibiřského, Těrského, Usurijského, Donského a Centrálního. Přijeli delegace kozáků z Běloruska, Kazachstánu, Ukrajiny, Abcházie, Arménie, Kyrgychstánu, Gruzie, Azerbajdžánu, Jižní Osetie. Také se zúčastnili delegace z Rakouska, Bulharska, Velké Británie, Německa, USA, Francie, Itálie, Kanady, Polska, Číny, Srbska a České republiky. Celkem 28 delegací z celého světa, více než 500 účastníků.

Ataman, Vševelikého vojska Donského, V.P. Vodolacký, u příležitosti svých 55 narozenin byl poctěn vyznamenáním od patriarchy, Moskevského a Celé Rusi, Kirilla, které mu předal metropolita, Stavropolský a Něvinomyský, Kirill.

Na hlavní téma „Práce na realizaci řešení předchozích kongresů, cíle a perspektivy“ vystoupil Ataman, Vševelikého vojska Donského, kozácký generál, V. P. Vodolacký. Kvůli druhému tématu „O problémech současné etapy rozvoje kozáctva“ vystoupili představitelé zahraničních delegací.

Ve druhé části, plenárního zasedání, prvního dne, přednesl své vystoupení „O rozvoji zahraničního kozáctva“ Ataman Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska, vojskový staršina M.A. Dzyuba. Ataman poděkoval organizátorům kongresu Vševelikému vojsku Donskému, Ministerstvu zahraničních věcí a velvyslanectví Ruské Federace v ČR za pozvání a možnosti pracovat na tomto kongresu. Po skončení projevu delegát Dzyuba M.A. předal Atamanovi Vševelikého vojska Donského V.P. Vodolackému složku kopií dokumentů Donského archívu, který se nacházel v Praze ve válečném období. Dva dny před tím, ve štábu Vševelikého vojska Donského, se konalo předání více než 200 kopií historických dokumentů  o pobytu donských kozáků na území Československa a studijních kopií unikátních dokumentárních filmů 20.let min.století.

Kozácký generál V.P. Vodolacký předal Atamanu Dzyubovi M.A. podepsanou Smlouvu o přátelství a vzájemné pomoci kozáckých organizací: Vševeliké vojsko Donské a Všekozácký Svaz Českých zemí a Slovenska. Ataman Vodolacký V.P. významně ohodnotil práci Všekozáckého Svazu a předal pamětní stuhu IV. světového kongresu kozáků na prapor této historické kozácké společnosti.

V rámci IV. světového kongresu kozáků se uskutečnila řada pracovních kulatých stolů na témata: „Otázky kozáckého kadetského vzdělání a účast zahraničních kozáckých organizací a potomků kozáků v tomto procesu“, „Kulturně-historické dědictví kozáctva v zahraničí XX. století“, „Možnosti ekonomické spolupráce a rozvoj ekonomické báze kozáckých společností Ruska a zahraničí“, „Spolupráce Ruské Pravoslavné Církve a kozáctva v Rusku a v zahraničí“, „Armáda a kozáctvo: historie, současnost, perspektivy“, „Soudobé kozáctvo v zahraničí: stav a perspektivy spolupráce s Ruskem“. V Atamanském paláci, ve městě Novočerkassk, proběhla také vědecko-praktická konference „Epocha roku 1812: hrdinové, bitvy, vládci“.

Po ukončení práce kulatých stolů a vědecko-praktické konference proběhlo závěrečné plenární zasedání IV. světového kongresu kozáků, během kterého jednotliví moderátoři kulatých stolů přednesli závěry společné práce a přijatá řešení. Ze závěrů pracovních stolů byla vytvořena a přijata souhrnná rezoluce IV. světového kongresu kozáků. Členové delegace: Ataman Dzyuba M.A., zástupce Atamana Dolejší J.J. a tajemnice Atamana Dzjubová I.V. přijali účast ve 3 ze 7 kulatých stolech kongresu a vnesli své návrhy do rezoluce kongresu. Výsledkem jejich práce je mj.: Provedení Mezinárodní kozácké ekonomické konference v Praze, která bude spojena s  200. výročím bitvy pod Chlumcem na konci srpna 2013; Otevření dětských kozáckých letních táborů; Kozácká výuka studentů v zahraničí atd.

V závěru plenárního zasedání bylo schváleno stálé pracovní Prezidium světového kongresu kozáků. Do něj bylo vybráno 28 delegátů IV. světového kongresu, jedním z členů tohoto Prezidia byl zvolen také Ataman Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska, Dzyuba M.A. Předsedou Prezidia světového kongresu kozáků byl jednohlasně zvolen Kozak D.N. – zástupce předsedy vlády RF.

Poslední den kongresu, 30. září 2012, ve vojenském chrámu stanice Staročerkassk proběh volební Kruh Svazu kozáckých vojsk Ruska a zahraničí, na kterém byl zvolen Vrchním Atamanem kozácký Ataman Vševelikého vojska Donského, kozácký generál V.P. Vodolacký. Na závěr Kruhu se konala ceremonie vyznamenávání kozáků Křížem na počest světového kongresu kozáků a Řádem „Za Víru, Don a Vlast“. Těmito vyznamenáními byl odměn i Ataman Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska M.A.Dzyuba.

Pro účastníky kongresu, ve stanici Staročerkassk, byl připraven bohatý program, mj. i vystoupení koňských oddílu, kadetů, vojensko-historiských klubů, vítězů kozáckých her „Šermecií“. Na závěr IV. světového kongresu kozáků v Novočerkassku shlédli účastníci kongresu Gala koncert zakončený slavnostním ohňostrojem.

Autor:
Ataman Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Vojskový staršina
Mikhail A. Dzyuba, 4.10.2012

Překlad:
kozácký kandidát Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Jaroslav Nestrugin, 11. 10. 2012

Další informace na: http://russiancossacks.ru/index.php?id=1358

http://www.ruslo.cz/articles/825/

Z oficiálních stránek Vlády Rostovské oblasti: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=113894