Porada ředitelů kozáckých kadetských ústavů.

V Rostově na Donu, na Úřadě Vlády Rostovské oblasti, se 26. září 2012 konala porada ředitelů kozáckých kadetských vzdělávacích zařízení Rostovské oblasti,

na které se řešily otázky kozáckého kadetského vzdělávání. Poradu řídil zástupce gubernátora Rostovské oblasti, Vojskový Ataman Vševelikého vojska Donského, kozácký generál V. P. Vodolacky.

Na zasedání V. P. Vodolacky zdůraznil potřebu stálé a navazující práce kozáckých kadetských škol a učilišť všeobecného vzdělávání s veřejnými subjekty v oblasti. Korpusy by se měly stát naučno -metodickými centry pro tyto instituce s cílem provádět společné akce, výměny vzdělávacích programů, vytvoření metodických, vizuálních a jiných pomůcek, připravit studenty pro studium v korpusu, ke službě v armádě a také ke službě ve prospěch Donského kozáctva a Ruska.

Kromě toho, vyvstaly také úkoly spojené s přípravou návrhů na zavedení pětiboje v těchto školách a učilištích, na analýzu jejich práce s DOSAAF, a také na zavedení vyučovacích hodin pro kadety s cílem zkoumání současné etapy vývoje kozáctva.

Pracovního zasedání se zúčastnil také Ataman Všekozáckého svazu Českých zemích a Slovenska, vojskový staršina Michail Anatoljevič Dzyuba, který předal Vojskovému Atamanu Vševelikého vojska Donského, V. P. Vodolackému, 240 kopií historických dokumentů z archivů MV České republiky a další materiály týkající se donských kozáků. Nejvýznamnější událostí bylo podepsání dohody, mezi těmito organizacemi, o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, jedním z cílů je také výchova kadetů.

Na oplátku, Vševeliké vojsko Donské společně s Azovsko-Černomořskou televizní a rádiovou společností, darovalo M.A. Dzyubovi film „Kozáci v Čechách, daleko od Donu“.

Majitel této televizní a rádiové společnosti, p. Zareckov A. P., pozval Ataman M. A.Dzyubu k účasti v živém vysílání jejich TV pořadu “Tváří v tvář”, který se vysílal těsně před zahájením IV. světového kongresu kozáků. V tomto 40 minutovém diskusním pořadu se naši delegáti kongresu snažili maximálně zodpovědět otázky kladené moderátorem.

Zdroj: Gazeta Molot, 28.09.2012
(http://www.molotro.ru/index.php?PageCode=news&id_news=43244)

Другая информация смотрите на:http://russiancossacks.ru/index.php?id=1354

Zpracování a doplnění článku:

Tajemnice Atamana pro komunikaci se státní správou, veřejností
a sdělovacími prostředky
Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska
Irena Dzjubová, 3. 10. 2012