31. srpna 2013 – 200. výročí bitvy u Kulmu (Chlumce)

Všekozácký svaz Českých zemí a Slovenska se v průběhu roku 2013 účastní příprav a organizace vzpomínkových akcí připomínajících 200. výročí bitvy u Kulmu.

Příprava na výročí této významné historické události se začala již v létě roku 2012, při 199-tém výročí bitvy. Rada zástupců Ústeckého kraje zvolila pracovní skupinu pro přípravy akce, ve složení:
1. Krajský úřad Ústeckého kraje-hejtmanka J. Vaňhová
2. Krajský úřad Ústeckého kraje – radní J. Ryšánková
3. Krajský úřad Ústeckého kraje- vedoucí odboru kultury R.Spála
4. Všekozácký svaz Českých zemí a Slovenska- Ataman M. Dzyuba
5. Obec Přestanov – starosta I. Černý
6. Město Chlumec- místostarosta J. Slavík
7. Obec Telnice – starosta R.Fiala
8. Město Krupka – místostarosta R. Dubský
9. Město Chabařovice – starosta R. Kusebauch
10. Obec Petrovice –R.Kutina

Na pravidelném zasedání Rady Ústeckého kraje bylo vyčlěněno na tuto akci 7 milionů korun.

Začaly konzultace, práce nad různými koncepty a návrhy. Atamanská rada Všekozácského svazu přijala v této věci aktivní účast, chtěli do akce vtisknout pravého ruského ducha, ukázat významnou roli ruského vojáka ve výsledku této krvavé bitvy.

Podporu Všekozáckému svazu v této akci vyjádřil i senátor Parlamentu ČR J. Kubera, poslanec Parlamentu ČR J. Krákora, hejtmanka Ústeckého kraje J. Vaňhová a konečně také nový pan hejtman O. Bubeníček.

Ataman uspořádával různá jednání a konzultace s Velvyslanectvím Ruské federace, Ruským centrem vědy a kultury a dalšími. Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace zaslalo dopis s návrhem, aby se tedy vytvořila delegace složená ze zúčastněných stran.

Se členy ustanovené pracovní skupiny kraje bylo dohodnuto, že co se týká účasti ruské strany, zúčastní se alespoň 20% z celkového počtu účastníků akce.

Všekozácký svaz uzavřel dohodu také s Centrální Evropskou Napoleonskou společností o účasti  historických klubů v provedení rekonstrukce bitvy – v celkovém počtu 750-800 vojáků. S ruskými historickými kluby  byla podepsána smlouva na 350 účastníků. Ze strany RSVK,

Velvyslanectví RF byla přislíbena účast umělců na vystoupeních, která proběhnou v rámci této jubilejní akce.

Další myšlenkou bylo pozvání potomků historických účastníků této bitvy: Hlavu Ruského carského domu Romanovců, Její Carskou Výsost velkokněžnu Marii Vladimírovnu, potomky Austermana – Tolstého, potomky rodu Colloredo-Mansfeld, knížete Schwarzenberga a dalších. Na duben roku 2013 byla plánována  i uskutečněna schůzka s hlavou Domu Romanovců v Madridu. Návštěva 200.výročí bitvy by byla reálná, ovšem bez finančních prostředků se uskutečnit nemohla.

Bohužel, ne všechny plány mohly být uskutečněny. Na podzim roku 2012 došlo ke změně politického zastoupení v Severních Čechách, která přispěla ke změně vedení Ústeckého kraje. Dalším problémem byla několika milionová pokuta, kterou dostal Kraj od Ministerstva financí České republiky za chyby v zadávání projektů realizovaných z evropských dotací.  To vše se odrazilo na organizaci a přípravách celé akce. A tak se na jaře 2013 (5.4.) vytvořila nová pracovní skupina ve složení:
1. Krajský úřad Ústeckého kraje – radní pro kulturu I. Sachetová
2. Krajský úřad Ústeckého kraje – zástupce ředitele úřadu  J. Pikal
3. Krajský úřad Ústeckého kraje – vedoucí odboru kanceláře hejtmana L. Trojna
4. Krajský úřad Ústeckého kraje – vedoucí oddělení cestovního ruchu R. Válka
5. Krajský úřad Ústeckého kraje – vedoucí odboru kultury R.Spála
6. Zástupce ředitele Ústeckého muzea – I. Petrů
7. Město Chlumec – starosta P.Maxa
8. Město Chlumec – místostarosta J. Slavík
9. Všekozácký svaz Českých zemí a Slovenska  – Ataman M.Dzyuba

I přes chybějící čas na přípravu a nedostatek finančních prostředků se Všekozácký svaz Českých zemí a Slovenska podílel na organizaci společně s Centrální Evropskou Napoleonskou společností a společností Austerlitz. Zorganizovali příjezd všech vojáků hist. klubů, zařídili ubytování a vše co s tím souviselo na dobu tří dnů, po které se akce konala. Velkolepé rekonstrukce bitvy se nakonec účastnilo 614 členů historických klubů, z nich byli zastoupeni účastníci z těchto zemí:
1.Čechy – 365
2. Rusko – 90
3. Polsko – 50
4. Německo – 33
5. Belgie – 24
6. Bělorusko – 23
7. Slovensko – 15
8. Rakousko – 14

Díky iniciativě našeho Všekozáckého svazu, podle návrhu Z.Velebného, člena České heraldické společnosti v Praze byl vyroben výroční Kulmský kříž věnovaný 200-tému výročí bitvy. Pamětní kříž byl vyroben v limitované edici 2000 kusů. Z nich 1000 kusů bylo věnováno aktivním účastníkům a 1000 kusů bylo zhotoveno jako suvenýr pro hosty akce.

Kozákům Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska připadla také čest se účastnit na akci i jako čestná stráž, vítat VIP hosty a dělat jim doprovod. Při pietní akci u památníku bitvy u Chlumce, byla kozácká stráž v parádních uniformách, se svou standartou a vlajkou ozdobou.

V závěru pietního setkání starosta města Chlumce p. Maxa, za účasti hejtmana Ústeckého kraje připevnil na vlajku Všekozáckého svazu pamětní stuhu jako znak vděčnosti za pomoc v organizaci vzpomínkové akce 200.výročí bitvy u Chlumce.

Mimo jiné se nám také podařilo uskutečnit koncert na hlavním podiu slavností, na náměstní v Chlumci. S námi vystoupil český folklorní soubor Vonička. Nepřehlédnutelným bylo vystoupení tzv. „ruského bloku“, trvalo více než tři hodiny. Z Uralu přijel vystoupit, námi pozvaný taneční soubor „Junost“, ze Severního Kavkazu “Svítání Kubáně”. V závěru slavnostního večera zazpíval náš folklórní soubor „Kozáci Vltavy“. Se slzami v očích, na konci představení, přišli poděkovat Volyňští Češi, kteří žijí v Krupce a Chlumci už více než 20 let.

V průběhu slavností, na hlavním náměstí Chlumci, mezi četnými stany a stánky měli i kozáci svůj stánek se suvenýry.

V tomto článku popisujeme hlavní výroční den, 31. srpna, ale některé akce s tímto výročím proběhly ještě před tímto datem a další budou pokračovat až do konce tohoto roku.

Jelikož bylo jasné, jak moc náročný bude pro naše kozáky hlavní den, Atamanská rada rozhodla, že kladení věnců provedeme o den dříve, v pátek 30 srpna. Delegace našich kozáků společně s členy historických klubů, položila květiny ozdobené georgijevskými stuhami ke všem 8 památníkům, nacházejícím se na historickém bojišti.

Nebudeme teď ztrácet čas na popisování průběhu bitvy 1813 a jejího historického významu, ten je popsán v četných historických článcích a publikacích a také mnohokrát přepisován na internetových stránkách našimi krajany, kteří aspoň tímto způsobem přispěli k účasti na této výroční akci.

Závěr této bitvy všichni známe – nehledě na velké ztráty, spojenecká armáda (Rusko, Prusko, Rakousko-Uhersko) vyhrála nad armádou Napoleona.

Po ukončení akce se na hrudi, aktivně se účastnících kozáků Všekozáckého svazu, objevily výroční vyznamenání „200.let bitvy u Kulmu – Chlumce“. A tím přibyla další kapka v moři vzpomínek na naše předky.

Nezapomínejme, že osobnost člověka se projevuje i jeho vztahem k historii.

Díky Bohu, že jsme kozáci!

Autor:
Ataman
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
Vojskový staršina
Mikhail А. Dzyuba, 2. 9. 2013

Překlad:
členka redakční rady
Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska
Adriana Kokuňková