Zlatý podzim – setkání Kozáků a Rusínů v Chomutově

Delegace Kozáků VSČzS se 25. září 2021 zúčastnila mezinárodního setkání Rusínů a jejich přátel k „30.výročí sdružení Skejušan“ v Severních Čechách

 

https://www.facebook.com/Skeju%C5%A1an-Chomutov-141754255898511/