Zahraničním kozákům byly předány, 7.dubna 2019 v Salechardu, kopie „Знамя Победы“

«Nesmrtelný pluk» v Praze bude mít svoji „Vlajku Vítězství“

 

Poslední den pobytu, 7. dubna 2019, se začal, v Salechardu, bohoslužbou v chrámu sv. apoštolů Petra a Pavla v den svátku Zvěstování Přesvaté Bohorodice.

Po bohoslužbě se delegace přemístila v „Obdorskij ostrog“, kde se stali účastníky projektu „Vlajka Vítězství“, který představili představitelé odboru vnějších vztahů Šipunov Pavel Anatoljevič a Golikov Dmitrij Alexandrovič.

Představitelé čtyř kozáckých sdružení z Ruska i zahraničí vzali do rukou barvu a štětce, aby vlastnoručně vyrobili kopii slavné „Vlajky Vítězství“. Ze Salechardu se čtyři kopie této vlajky vydaly do České republiky, Irska a do Azerbajdžánu.

Tato akce byla poslední v nabitém programu, který začal Radou atamanů Obsko-Polárního kozáckého sdružení za účasti zahraničních kozáckých sdružení.

Ataman Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska Dzyuba M.A. přiveze do České republiky dvě kopie Vlajky Vítězství. Jednu kopii, která byla zhotovena účastníky akce na místě. A druhou, kterou představitelé Salechardu požádali slavnostně předat v Praze Anně Evsině, předsedkyni spolkové organizace „Klíč“.

Ataman VSČzS slíbil split tuto prosbu osobně předat Vlajku Vítězství představiteli organizace „Klič“ ve štábu VŠCzS, po svém návratu do ČR.

Kozáci Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska, účastníci každoroční akce „Nesmrtelný pluk“ v Praze, s hrdostí ponesou kopii „Vlajky Vítězství“ ve svátek Dne Vítězství, 8. května, „srdcem Evropy“.

Další informace si můžete přečíst v ruské verzi našeho webu.

Sláva Bohu, že jsme Kozáci!

Dzjubová I.V.
náčelník oddílu VSČzS

Salechard, 8. 4. 2019