V. Mezinárodní festival «Pokrova na Vltavě – 2017»

Dne 13. října 2017, úspěšně proběhl festival «Pokrova na Vltavě», který každoročně organizují Kozáci Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska.

Podrobnosti se dočtete v ruské verzi tohoto článku na našem webu.